Настановчі конференції на проходження практик

З початком навчального року розпочалась і практична підготовка здобувачів вищої освіти. З 13.09.2021 року розпочалась навчальна розрахункова практика у здобувачів другого курсу навчання спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. З 20 вересня по 29 жовтня триватиме виробнича переддипломна практика у здобувачів цих спеціальностей другого (магістерського) рівня освіти денної та заочної форм навчання.

Практика здобувачів вищої освіти є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми та набуття ними фахових компетентностей. Як навчальні, так і виробничі практики сприяють відпрацюванню вмінь і навичок зі спеціальності, закріпленню знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбанню первинного практичного досвіду.

Бажаємо успіхів здобувачам та чекаємо гарних результатів!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *