Дисципліни

Перелік дисциплін кафедри економіки підприємства на 2021-2022 н.р.:

 1. Fintech у банківській справі, страхуванні та управлінні активами
 2. Аналіз великих даних та бізнес-аналітика
 3. Аналіз великих даних у фінансах
 4. Аналіз господарської діяльності
 5. Антикризове управління підприємством
 6. Аудит
 7. Біржова діяльність: організація біржової діяльності
 8. Біржова діяльність: основи біржової діяльності
 9. Блокчейн, управління інноваціями та руйнівні технології
 10. Бухгалтерський облік
 11. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 12. Внутрішній контроль і аудит
 13. Внутрішній механізм управління виробництвом
 14. Внутрішньогосподарський контроль
 15. Вступ до спеціальності
 16. Гнучке управління проектами
 17. Державне регулювання економіки
 18. Е-бізнес
 19. Економіка підприємства
 20. Економіка сталого розвитку
 21. Економіка та організація інноваційної діяльності
 22. Економіка торгівельного підприємства
 23. Економіка торгівлі
 24. Економічна політика
 25. Економічна теорія: історія економіки та економічної думки
 26. Економічна теорія: макроекономіка
 27. Економічна теорія: мікроекономіка
 28. Економічна теорія: політекономія
 29. Економічне управління підприємством
 30. Економічний аналіз
 31. Електронна торгівля
 32. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 33. Інноваційний розвиток підприємства
 34. Інформаційні технології в управлінні підприємством
 35. Історія бухгалтерського обліку та податків
 36. Капітал підприємства: формування та використання
 37. Контроль і ревізія в установах державного сектору
 38. Корпоративне управління
 39. Методика наукових досліджень
 40. Міжнародна економіка
 41. Мікроекономіка
 42. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності
 43. Облік в галузях економіки
 44. Облік в зарубіжних країнах
 45. Облік і аудит
 46. Облік і звітність в оподаткуванні
 47. Облік і звітність за міжнародними стандартами
 48. Облік та звітність: звітність підприємств
 49. Облік та звітність: облік в банках
 50. Облік та звітність: облік в установах державного сектора
 51. Облік та звітність: управлінський облік
 52. Облік та звітність: фінансовий облік І
 53. Облік та звітність: фінансовий облік ІІ
 54. Оподаткування
 55. Організаційний розвиток підприємства
 56. Організація бухгалтерського обліку
 57. Організація виробництва
 58. Організація і методика аудиту
 59. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
 60. Організація підприємницької діяльності
 61. Основи наукових досліджень
 62. Основи цифрової економіки
 63. Оцінювання результативності фінансової діяльності суб’єктів господарювання
 64. Пакування та зберігання товарів
 65. Підприємництво і бізнес-культура
 66. Підприємництво: організація підприємницької діяльності
 67. Планування і контроль діяльності підприємства
 68. Податкова система України
 69. Податковий менеджмент
 70. Податкові системи України та зарубіжних країн
 71. Політекономія
 72. Проектний аналіз і оцінювання ризиків
 73. Професійна етика бухгалтера та аудитора
 74. Регіональна економіка
 75. Системи технологій у промисловості
 76. Стандартизація і сертифікація товарів і послуг
 77. Статистика
 78. Стратегічне управління бізнесом
 79. Стратегічний управлінський облік
 80. Стратегія підприємства
 81. Судово-бухгалтерська експертиза
 82. Товарознавство
 83. Товарознавство: товарознавство продовольчих товарів
 84. Тренінг-курс: Інформаційна підтримка управління проєктами
 85. Управління великими даними
 86. Управління ефективністю розвитку підприємництва
 87. Управління змінами
 88. Управління підприємством: потенціал, планування і розвиток підприємства
 89. Управління підприємством: управління витратами
 90. Цифрова грамотність
 91. Цифрова ефективність у бізнесі та економіці
 92. Цифрові бізнес моделі
 93. Ціноутворення