Освітні компоненти інших ОПП

Силабуси навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів інших освітньо-професійних програм

Економічна теорія: політекономія

Мікроекономіка

Основи наукових досліджень

Економічна теорія: макроекономіка

Статистика

Планування і контроль діяльності підприємства

Бухгалтерський облік

Інформаційні технології в управлінні підприємством

Економіка підприємства

Облік і аудит

Товарознавство

Основи цифрової економіки

 

Силабуси навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів інших освітньо-професійних програм

Методика наукових досліджень

Цифрова грамотність

Управління великими даними

Цифрові бізнес моделі