Науково-дослідна робота студентів

Всі викладачі кафедри керують науковою роботою студентів. Результати своїх наукових досліджень студенти доповідають на науковій конференції студентів та магістрантів, яка традиційно відбувається в університеті кожного року, та використовують при написанні курсових і дипломних робіт.

Студенти також мають можливість опублікувати статтю у Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, який видається щороку.

Досягнення студентів у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт впродовж 2018-2021 р. 

 1. Капелюх С.В. приймала  участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка підприємства»; робота на тему: «Оплата праці на підприємстві (на прикладі КПКШП)»
 2. Кухар Р.В. приймала  участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка підприємства»; робота на тему: «Маркетингова діяльність підприємства (на базі ПАТ «Подільський цемент»)»
 3. Мельник М.В. «Розвиток підприємств сфери торгівлі в Україні». Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економіки підприємства (10 квітня 2020 р.)
 4. Мельник Р.В. «Основні фактори, що визначають обсяг, структур і перспективу розвитку товарообороту на підприємствах». РТВ1-В17. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економіки підприємства (10 квітня 2020 р.)
 5. Глушко А.В. «Цінова політика підприємства та вибір цінової стратегії». РТВ1-В18. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економіки підприємства (10 березня 2021)
 6. Шупарський М.А. «Форми організації оптової торгівлі». РТВ1-В18. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економіки підприємства (10 березня 2021)

Впродовж 2018-2021 року під керівництвом викладачів  проводилась науково-дослідна робота зі студентами:

Під керівництвом Ящишиної І.В. студентами були написані та представлені на наукових конференціях такі статті:

 1. Воробей М.С. (студент 1 курс) – Участь у Звітній конференція студентів та магістрантів за результатами НДР у 2018 р., 24 – 25 квітня 2019 р. – доповідь на тему: «Особливості інноваційної діяльності торговельних підприємств»
 2. Декабрська А.А. (студентка 1 курс) – Участь у Звітній конференція студентів та магістрантів за результатами НДР у 2018 р., 24 – 25 квітня 2019 р. – доповідь на тему: «Історія розвитку обчислювальної техніки для облікових операцій»
 3. Кицанюк Ю. взяла участь  і перемогла у Міжнародному конкурсі наукових студентських робіт у Білорусі «Региональные аспекты развития малого и среднего предпринимательства: проблемы и пути решения в условиях цифровой экономики» (5 квітня 2021 р.)

Під керівництвом Мазур Н.А. студентами були написані та представлені на наукових конференціях такі статті:

 1. Golovata I., Mazur N. Problems of organization and methods of main proceedings account. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 9. Economics and management». Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С.34-37. (197 с.).
 2. Грисько Д.Ю. Проблеми організації складання і подання звітності суб’єктами підприємництва. Сучасні проблеми економіки: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 жовтня 2018р.). К.: НАУ, 2018. С.224-227. (265 с.).
 3. Харевський В., Мазур Н. Методика складання фінансової звітності підприємства. Матеріали XХV Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові підсумки 2018 року» 17 грудня 2018 року, м. Вінниця. Ч.3. С.57-60. (96 с.)
 4. К.О. Дєдова. (студентка магістратури 1 курс) – Участь у Звітній конференція студентів та магістрантів за результатами НДР у 2018 р., 24 – 25 квітня 2019 р. – доповідь на тему: «Організаційні аспекти обліку оплати праці в медичній установі»
 5. А. Ляшук. (студентка магістратури 1 курс) – Участь у Звітній конференція студентів та магістрантів за результатами НДР у 2018 р., 24 – 25 квітня 2019 р. – доповідь на тему: «Методи аналізу конкурентоспроможності підприємства та матриця Бостонської консультаційної групи»
 6. І.В. Олійник. (студент магістратури 1 курс) – Участь у Звітній конференція студентів та магістрантів за результатами НДР у 2018 р., 24 – 25 квітня 2019 р. – доповідь на тему: «Вплив методів калькулювання собівартості на організацію бухгалтерського обліку»
 7. Римар М. прийняв участь у березні 2021 року в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea Science» на базі Одеської національної академії харчових технологій під егідою Black Sea Universities Network та ISEKI-Food Association
 8. Підопригора Р. прийняли участь у березні 2021 року в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea Science» на базі Одеської національної академії харчових технологій під егідою Black Sea Universities Network та ISEKI-Food Association
 9. Ковальчук К. взяла участь  і перемогла  у Міжнародному конкурсі наукових студентських робіт у Білорусі «Региональные аспекты развития малого и среднего предпринимательства: проблемы и пути решения в условиях цифровой экономики» (5 квітня 2021 р.)

Під керівництвом Семенця І.В. студентами були написані та представлені на наукових конференціях такі статті:

 1. Сюткіна Ю.Р. Вітчизняний та зарубіжний підхід до обліку виплат працівникам. «Майбутній науковець – 2018» м. Сєвєродонецьк, СНУ ім. В. Даля 14.12.2018. URL : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/ 123456789/1976
 2. Толстогузов Р.М.. Вітчизняний та зарубіжний підхід до обліку дебіторської заборгованості. «Майбутній науковець – 2018» м. Сєвєродонецьк, СНУ ім. В. Даля 14.12.2018. URL : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/ 123456789/1976
 3. Щербань О.Ю. Вітчизняний та зарубіжний підхід до обліку зобов’язань. «Майбутній науковець – 2018» м. Сєвєродонецьк, СНУ ім. В. Даля 14.12.2018. URL : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/ 123456789/1976
 4. Щавінський П.В. Актуальні питання обліку запасів підприємства. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2018. Випуск 12. С. 25-27

Під керівництвом Лисака В.Ю. студентами були написані та представлені на наукових конференціях такі статті:

 1. Байкалов Д.В. Суть конкурентоспроможності підприємства. Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції студентів  та молодих  вчених  «Наукові дослідження  у  2018 році». – Вінниця: ТОВ  «Нілан-ЛТД», 2018. – 278 с. С.120-121.
 2. Вишніцька А.М. Заробітна плата як засіб стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві. Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції студентів  та молодих  вчених  «Наукові дослідження  у  2018 році». – Вінниця: ТОВ  «Нілан-ЛТД», 2018. – 278 с. С.120-121. С. 204-206
 3. Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки. Беньковська Д.О., студентка 1 курсу економічного факультету.
 4. Куртик Наталья «Мотивация как фактор повышения эффективности труда персонала предприятия» диплом 2 степени.
 5. Безносюк Ростислав «Направления внедрения инноваций на предприятие швейной подотрасли легкой промышленности» диплом 1 степени.
 6. Мелешинска Влада «Пути повышения конкурентоспроможности продукции на предприятии» диплом 3 степени.
 7. Вишницкая Альона «Заробатная плата как средство стимулирования инновационной деятельности предприятия» диплом 3 степени.
 8. Чорный Тарас «Инвестиционная привлекательность придприятия в современных условиях развития» диплом 3 степени.

Під керівництвом Ткачука В.В. студентами були написані та представлені на наукових конференціях такі статті:

 1. Кріль О.В. Дослідження новітніх способів інтернет-маркетингу. Наукова конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р. ( 24-25 квітня 2019 р.).
 2. Конторіз А.В. Портрет успішного менеджера в туризмі. Наукова конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р. ( 24-25 квітня 2019 р.).
 3. Стандрійчук І.С. Роль менеджменту в управлінні туристичним підприємством. Наукова конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р. ( 24-25 квітня 2019 р.).
 4. Пасько О.А. Особливості мотивації у сфері туристичного бізнесу. Наукова конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р. ( 24-25 квітня 2019 р.).

Під керівництвом Кушнір О.К.:

 1. Участь студентки Кріль Оксани у VІ Всеукраїнському дистанційному бізнес-турнірі «Стратегія фірми-2019». 20.02-31.03.2019 року, м. Київ.
 2. Гончарук Ю. О. Формування та забезпечення конкурентних переваг підприємства. Наукова конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р. ( 24-25 квітня 2019 р.).

Під керівництвом Свідера О.П.:

 1. Швець М.В. Підходи до оптимізації бізнес-процесів на підприємстві. Наукова конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р. ( 24-25 квітня 2019 р.).
 2. Овчарук К.А. Основи інвестиційного процесу на підприємстві. Наукова конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р. ( 24-25 квітня 2019 р.).

Під керівництвом Боднарчук Т.Л.  у звітному періоді:

 1. Боднарчук Т., Кріль О. Торговельне співробітництво України та Китаю: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Майбутній науковець – 2018». 2018. Режим доступу: https://sites.google.com/site/stikafzfx/konferenciie
 2. Гаженко Я. Сучасні тенденції оплати праці: досвід іноземних держав. Матеріали Всеукраїнської науково-праткичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: збірник наукових праць. 2018. №47. С. 55-56.

Під керівництвом Буторіної В.Б. студентами були написані та представлені на наукових конференціях такі статті:

 1. Бойчук Ю.О. Особливості реклами в електронній торгівлі. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 12. 224 с. С. 5–6.
 2. Щербан Ю.І. Значення засобів психологічного впливу PR для формування споживчої цінності товару. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 12. 224 с. С. 26–28.
 3. Звітна науково-практична конференція студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за результатами НДР 2018 року (24 квітня 2019 р.) Римар М.О., доповідь на тему «Економічні наслідки діяльності монополій».
 4. Звітна науково-практична конференція студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за результатами НДР 2018 року (24 квітня 2019 р.) Сливка А., доповідь на тему «Порівняльний аналіз монопольного і олігополістичного ринків».

Під керівництвом Чаплінського В.Р.:

 1. Сальва І.В. Підвищення ефективності промислових підприємств переробної галузі України. Інженерія Майбутнього [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.- практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. – Електронні дані. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf. 
 2. Чепелюк А. І. Сутність економічної категорії «капітал» Інженерія Майбутнього [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.- практ. конф., Київ, 10 листопада 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. – Електронні дані. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/13/zbirnyk.pdf. 
 3. Сидорук О.В. Проблеми організації і методики обліку виробничої діяльності. Сучасні проблеми економіки: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 жовтня 2018р.) К.: НАУ, 2018. С.65-67. (265 с.)

Під керівництвом Олійник О.С.:

 1. Беньковська Д.О. Система планів підприємства, їх взаємозв’язок та порядок розробки. Наукова конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р. ( 24-25 квітня 2019 р.).
 2. Гричишена Ю.О. Стратегічне планування на підприємстві. Наукова конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р. ( 24-25 квітня 2019 р.).
 3. Королько А.Р. Сутність виробничої програми підприємства. Наукова конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р. ( 24-25 квітня 2019 р.).
 4. Овчарук Н.В. Сучасне планування на підприємстві. Наукова конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р. ( 24-25 квітня 2019 р.).
 5. Янчишина Т.О. Сучасне формування бізнес планів. Наукова конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р. ( 24-25 квітня 2019 р.).
 6. Кучинський І.І. Тенденції розвитку ринку трикотажних виробів в Україні. Наукова конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р. ( 24-25 квітня 2019 р.).
 7. Литвинчук Д.В. Організація і контроль якості надання послуг мобільного зв’язку. Наукова конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р. ( 24-25 квітня 2019 р.).
 8. Мельник Р.В. Пиво чи вино? Що корисніше? Наукова конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р. ( 24-25 квітня 2019 р.).
 9. Щегельська Ю.В. Істрія українських прикрас. Наукова конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р. ( 24-25 квітня 2019 р.).
 10. Юзвенко О.В. Чи бувають Українські коняки справжні. Наукова конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р. ( 24-25 квітня 2019 р.).