Силабуси

Силабуси навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Антикризове управління підприємством

Бухгалтерський облік

Внутрішній механізм управління виробництвом

Вступ до спеціальності

Державне регулювання економіки

Економіка підприємства

Економіка та організація інноваційної діяльності

Економічна політика

Економічна теорія: історія економіки та економічної думки

Економічна теорія: макроекономіка

Економічна теорія: мікроекономіка

Економічна теорія: політекономія

Економічний аналіз

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Інформаційні технології в управлінні підприємством

Капітал підприємства: формування та використання

Міжнародна економіка

Нормативно-правове регулювання господарської діяльності

Організаційний розвиток підприємства

Організація виробництва

Організація підприємницької діяльності

Основи наукових досліджень

Основи цифрової економіки

Оцінювання результативності фінансової діяльності суб’єктів господарювання

Підприємництво і  бізнес-культура

Планування і контроль діяльності підприємства

Податкова система України

Проектний аналіз і оцінювання ризиків

Регіональна економіка

Системи технологій у промисловості

Стандартизація і сертифікація товарів і послуг

Статистика

Стратегія підприємства

Управління підприємством: потенціал, планування і розвиток підприємства

Управління підприємством: управління витратами

Ціноутворення

 

Силабуси навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Аналіз великих даних та бізнес-аналітика

Гнучке управління проєктами

Дизайнерське мислення

Економіка сталого розвитку

Економічне управління підприємством

Інноваційний розвиток підприємства

Корпоративне управління

Методика наукових досліджень

Стратегічне управління бізнесом

Тренінг-курс: Інформаційна підтримка управління проєктами

Цифрова грамотність

Цифрова ефективність у бізнесі та економіці

 

Силабуси навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Аналіз господарської діяльності

Аудит

Бухгалтерський облік

Вступ до спеціальності

Економіка підприємства

Економічна теорія: історія економіки та економічної думки

Економічна теорія: макроекономіка

Економічна теорія: мікроекономіка

Економічна теорія: політекономія

Інформаційні технології в управлінні підприємством

Історія бухгалтерського обліку та податків

Контроль і ревізія в установах державного сектору

Міжнародна економіка

Нормативно-правове регулювання господарської діяльності

Облік в галузях економіки

Облік в зарубіжних країнах

Облік і звітність в оподаткуванні

Облік та звітність: звітність підприємств

Облік та звітність: облік в банках

Облік та звітність: облік в установах державного сектора

Облік та звітність: управлінський облік

Облік та звітність: фінансовий облік І

Облік та звітність: фінансовий облік ІІ

Оподаткування

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Основи наукових досліджень

Основи цифрової економіки

Планування і контроль діяльності підприємства

Податкові системи України та зарубіжних країн

Професійна етика бухгалтера та аудитор

Системи технологій у промисловості

Статистика

Судово-бухгалтерська експертиза

Ціноутворення

 

Силабуси навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Fintech у банківській справі, страхуванні та управлінні активами

Аналіз великих даних у фінансах

Блокчейн, управління інноваціями та руйнівні технології

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Внутрішній контроль і аудит

Методика наукових досліджень

Облік і звітність за міжнародними стандартами

Організація бухгалтерського обліку

Організація і методика аудиту

Податковий менеджмент

Стратегічний управлінський облік

Цифрова грамотність

Силабуси навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Підприємництво і торгівля» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Біржова діяльність: організація біржової діяльності

Біржова діяльність: основи біржової діяльності

Бухгалтерський облік

Економіка торгівельного підприємства

Економіка торгівлі

Економічна теорія: історія економіки та економічної думки

Економічна теорія: макроекономіка

Електронна торгівля

Міжнародна економіка

Пакування та зберігання товарів

Підприємництво: організація підприємницької діяльності

Планування і контроль діяльності підприємства

Податкова система України

Статистика

Товарознавство: товарознавство продовольчих товарів

Ціноутворення

 

Силабуси навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Підприємництво і торгівля»   другого (магістерського) рівня вищої освіти

Е-бізнес

Управління ефективністю розвитку підприємництва

Управління змінами

 

Силабуси навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів інших освітньо-професійних програм

Економічна теорія: політекономія

Мікроекономіка

Основи наукових досліджень

Економічна теорія: макроекономіка

Статистика

Планування і контроль діяльності підприємства

Бухгалтерський облік

Інформаційні технології в управлінні підприємством

Економіка підприємства

Облік і аудит

Товарознавство

Основи цифрової економіки

 

Силабуси навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів інших освітньо-професійних програм

Методика наукових досліджень

Цифрова грамотність

Управління великими даними

Цифрові бізнес моделі