Академічна мобільність

Міжнародна академічна мобільність викладачів

 Викладачі кафедри економіки підприємства систематично проходять наукове, науково-педагогічне стажування та підвищують кваліфікацію за програмами міжнародної академічної мобільності.

Протягом 01 листопада 31 грудня 2021 року завідувач кафедри, д. е. н., професор Наталія Мазур пройшла наукове стажування обсягом 180 год. (6 кредитів ECTS) у Краківському Педагогічному Університеті імені Національної Комісії Освіти (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, м. Краків, Республіка Польща). Стажування проходило в рамках Нагороди імені Івана Виговського.

З 30 вересня по 6 жовтня 2021 р. д. е. н., професор Наталія Мазур та к. е. н., доцент Оксана Кушнір пройшли підвищення кваліфікації в рамках академічної мобільності за ERASMUS+ project 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco)» на базі Таджицького технічного університету імені М. С. Осімі та Таджицького державного фінансово-економічного університету (Республіка Таджикистан).

З 11 вересня по 17 жовтня 2021 р. д. е. н., професор кафедри Ірина Ящишина пройшла наукове онлайн-стажування за програмою Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща) та фундації «Зустріч» (м. Краків, Республіка Польща) на тему: «FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE» («ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД») обсягом 180 годин (6 кредитів ECTS).

Протягом 21–25 серпня 2021 р. завідувач кафедри, д. е. н., професор Наталія Мазур та старший викладач кафедри, к. е. н. Вероніка Буторіна пройшли підвищення кваліфікації в рамках «Digital Economics Week» на базі Mykolas Romeris University (м. Вільнюс, Литва) обсягом 30 год. (1 кредит ECTS). Підвищення кваліфікації було організоване в межах ERASMUS+ project 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco)».

З 25 лютого по 23 березня 2021 р. викладачі кафедри, зокрема, д. е. н., професор Наталія Мазур, к. е. н., доцент Андрій Ніколашин, к. е. н., доцент Іван Семенець, к. е. н., доцент Олександр Свідер, к. е. н., доцент Оксана Кушнір, к. е. н., доцент Віталій Ткачук, к. е. н. Тетяна Боднарчук, к. е. н. Вероніка Буторіна, к. е. н. Вадим Чаплінський, пройшли онлайн-стажування від Університету Миколаса Ромеріса у формі онлайн-тренінгів в рамках проєкту «Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco)». Учасники отримали сертифікати на 60 годин (2 кредити ECTS).

Протягом 15 лютого – 19 березня 2021 р. викладачі кафедри к. е. н. Тетяна Боднарчук та к. е. н. Вероніка Буторіна пройшли міжнародне науково-освітнє онлайн-стажування та підвищення кваліфікації на тему «Зарубіжний досвід в епоху цифрової освіти» обсягом 180 годин (6 кредитів ECTS) на базі Латвійського університету наук про життя і технологій (м. Єлгава, Латвія).

12–13 лютого 2021 р. викладачі кафедри, зокрема,  д. е. н., професор Наталія Мазур, к. е. н., доцент Андрій Ніколашин, к. е. н., доцент Іван Семенець, к. е. н., доцент Олександр Свідер, к. е. н., доцент Оксана Кушнір, к. е. н. Тетяна Боднарчук, к. е. н. Вероніка Буторіна, пройшли онлайн-стажування від Університету Миколаса Ромеріса «Трансформація вищої освіти в умовах цифровізації» («Transformation of higher education in the conditions of digitalization») обсягом 15 годин (0,5 кредиту ECTS) в рамках ERASMUS+ project 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco)».

22 жовтня – 15 грудня 2020 р. д. е. н., професор Наталія Мазур пройшла онлайн-стажування на тему «Quality of Higher Education» обсягом 40 годин (1,3 кредити ECTS) в межах реалізації проєкту «Зміни педагогічних факультетів та університетів у ХХІ столітті» на базі Університет Масарика (Чехія).

У 2019 р. в рамках угоди з Державним економічним університетом в Познані д. е. н., професор кафедри Наталія Мазур реалізувала програму академічної мобільності, в рамках якої проводила викладацьку роботу зі студентами-магістрантами Інституту менеджменту.

Протягом 05–17 листопада 2018 р. к. е. н., доцент Оксана Кушнір пройшла науково-освітнє стажування на базі Духовної Академії Університету С. Вишинського за підтримки Фундації ADD (м. Варшава, Республіка Польща) на тему «Академічна доброчесність» обсягом 120 годин (4 кредити ECTS) (сертифікат №WР-47/02 від 16.11.2018 р.).

 

З 22 квітня по 22 липня 2018 р. к. е. н., доцент Олександр Свідер проходив науково-освітнє стажування на базі Інституту дослідження та розвитку Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Республіка Польща).

 

З 18 по 21 квітня 2018 р. д. е. н., професор Наталія Мазур пройшла стажування для освітян у м. Варшава на базі Духовної Академії Університету С. Вишинського за підтримки Фундації ADD на тему «Академічна доброчесність» (сертифікат №WU003/04 від 20.04.2018 р.).

Міжнародна академічна мобільність студентів

У вересні 2021 р. студентка 4 курсу природничо-економічного факультету (спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) Ангеліна Глушко стала учасницею програми міжнародної академічної мобільності на базі Римського університету ла Сап’єнца (Італія) в межах Програми ЄС Erasmus+ KA107.

Студенти мають можливість долучитися до низки стипендійних програм, які пропонує відділ міжнародних зв’язків університету пропонує: Конкурс проєктів від Польсько-української ради обміну молоддю, Стипендійна програма Visegard Fund, Національна стипендійна програма Словацької Республіки, програми “NAWA”, Програма імені Фулбрайта, програма Британської Ради для молоді “Active Citizens”. Стипендіальна програма уряду Польщі для молодих науковців, Німецька служба академічних обмінів DAAD та інші.

  

Міжнародний відділ університету пропонує ряд стипендіальних і конкурсних програм для молоді: Конкурс проєктів від Польсько-української ради обміну молоддю, Стипендійна програма Visegard Fund, Національна стипендійна програма Словацької Республіки, програми “NAWA”, Програма імені Фулбрайта, програма Британської Ради для молоді “Active Citizens”. Стипендіальна програма уряду Польщі для молодих науковців, Німецька служба академічних обмінів DAAD та інші.