МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

Угоди про міжнародну співпрацю

 06 жовтня 2021 р. за сприяння кафедри укладено угоду про співробітництво (строком на 3 роки) з Таджицьким державним фінансово-економічним університетом, що передбачає обмін інформацією та навчальними ресурсами; обмін студентами на  навчання та стажування; обмін науково-педагогічними працівниками;  організацію та проведення спільної науково-дослідної роботи, участь у конференціях та семінарах.

Переглянути угоду – тут

Міжнародне науково-освітнє співробітництво

 З листопада 2020 р. в межах ERASMUS+ project 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco)» кафедра тісно співпрацює з такими міжнародними партнерами: Університет Миколаса Ромеріса (Литва), Університет прикладних наук Гамбург (Німеччина), Університет Марібор (Словенія), Таджицький технічний університет імені академіка М. Осімі, Таджицький державний фінансово-економічний університет (Таджикистан).

В межах проєкту створено «DigEco середовище» освітньої та наукової співпраці, результатами якої є:

– спільна розробка комплексів навчально-методичного забезпечення 13 нових дисциплін, викладання яких передбачене на другому (магістерському) рівні вищої освіти, детальніше – за покликанням DigEco;

– участь викладачів кафедри у навчальних та наукових тренінгах, організованих університетами-партнерами (Університет Миколаса Ромеріса, Університет прикладних наук Гамбург, Університет Марібор);

– спільні виїзні зустрічі у Литві та Таджикистані, в рамках яких було взято участь та проведено навчально-наукові тренінги;

– співорганізація Міжнародної науково-практичної конференції «Діджиталізація економіки як фактор сталого розвитку» (25–26 травня 2021 р., м. Маріуполь), за результатами якої спільно видано збірник наукових праць:

https://drive.google.com/file/d/1ZTd49b_DJG-v7-gjkEqsZy-uoVso8qDb/view

Кафедра економіки підприємства веде активну співпрацю з Державним економічним університетом в Познані (Республіка Польща), Інститутом економіки Національної академії наук Білорусі (Республіка Білорусь), з якими укладено угоди про співпрацю, а також Комратським державним університетом (Республіка Молдова), з яким науково-освітня співпраця ведеться в рамках усних домовленостей.

В межах співпраці відбувається спільна організація та проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті» (з 2009 р.), учасниками якої є науковці з Латвії, Литви, Польщі, Білорусі, Молдови. За результатами заходу видається збірник наукових праць «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки». Представники партнерських організацій представлені у редколегії видання: д. е. н. Даріуш Новак (Державний економічний університет в Познані), д. е. н. Дмитро Пармаклі (Комратський державний університет), к. т. н. Валентина Цілібіна (Інститут економіки Національної академії наук Білорусі).

Співпраця передбачає і реалізацію програм академічної мобільності, зокрема, у 2019 р. д. е. н., професор кафедри Наталія Мазур проводила викладацьку роботу зі студентами-магістрантами Інституту менеджменту Державного економічного університету в Познані.

В рамках співпраці з Комратським державним університетом студенти мають змогу під керівництвом викладачів кафедри представляти результати своїх наукових розвідок на Міжнародному конкурсі студентських науково-дослідних робіт з економіки.

Залучення студентів до міжнародної співпраці

У квітні – травні 2021 р. під керівництвом викладачів кафедри магістранти спеціальностей 051 Економіка та 071 Облік і оподаткування взяли участь у Міжнародному конкурсі наукових студентських робіт у Білорусі. За результатами конкурсу:

  • Кицанюк Юлія (спеціальність 051 Економіка, керівник – д. е. н., професор Ірина Ящишина) була нагороджена дипломом лауреата за роботу на тему «Розвиток смарт-туризму».
  • Ковальчук Катерина (спеціальність 071 Облік і оподаткування, керівник – д. е. н., професор Наталія Мазур) отримала диплом ІІ ступеня за роботу на тему «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в обліку на підприємстві».

У березні 2021 р. студенти 3 курсу спеціальності 051 Економіка (Економіка підприємства) Максим Римар та Руслана Підопригора взяли успішну участю в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea Science» на базі Одеської національної академії харчових технологій під егідою Black Sea Universities Network та ISEKI-Food Association. Наукову роботу за напрямком «Економіка і управління» було підготовлено під керівництвом завідувача кафедри економіки підприємства, д. е. н., професора Наталії Мазур.

Студентка магістратури спеціальності 071 Облік і оподаткування Катерина Ковальчук долучилася до онлайн-стажування від Університету Миколаса Ромеріса у формі онлайн-тренінгів в рамках проєкту «Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco)» обсягом 60 годин (2 кредити ECTS), яке проходило з 25 лютого по 23 березня 2021 р. Участь підтверджено сертифікатом.

 

25 березня 2020 р. студенти Роксолана Кухар (4 курс, спеціальність 051 Економіка (Економіка підприємства) та Ігор Кучинський (3 курс, спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) взяли участь у ІІ Міжнародному конкурсі студентських науково-дослідницьких робіт з економіки, який проходив в рамках роботи Науково-дослідницького центру «Прогрес» при Комратському державному університеті (Республіка Молдова). Науковий керівник – к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства Лисак Володимир. За результатами участі студенти посіли призові місця. Студентка Кухар Роксолана за роботу на тему «Організація маркетингу на підприємствах будівельної промисловості (на прикладі ТОВ «Подільський цемент»)» була нагороджена дипломом ІІ ступеня. Студент Кучинський Ігор за роботу на тему «Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємств» отримав диплом ІІІ ступеня.

У червні 2018 р. під керівництвом к. е. н., доцента кафедри Володимира Лисака студенти взяли участь у Міжнародному конкурсі науково-дослідних робіт з економіки, який був організований Науково-дослідним центром «Прогрес» і проходив у Комратському державному університеті (05 червня 2018 р., республіка Молдова). Студент 4 курсу Ростислав Безносюк (спеціальність 051 Економіка (Економіка підприємства) став переможцем конкурсу і отримав диплом І ступеню, а магістрантка Наталія Куртик (спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) посіла друге місце і отримала диплом ІІ ступеню.

У 2018 р. шестеро студентів кафедри взяли участь у Міжнародному конкурсі науково-дослідних робіт з економіки, який проходив у Молдові на базі Комратського державного університету, зайнявши почесні призові місця.

У 2017 р. магістри під керівництвом завідувача кафедри професора Ящишиної долучились до програми ЄС Joint UNDP (EU project) “Community Based Approach to Local Development” (2015–2017).

 

Міжнародні грантові програми

Викладачі кафедри економіки підприємства Ящишина І.В., Мазур Н.А., Боднарчук Т.Л. мали нагоду бути присутніми на семінарі “Презентація відкритих конкурсів на гранти та проекти ЄС” та тренінгу “Мова грантових заявок і тендерів: як зрозуміти донора?” у м. Хмельницький. Наукові заходи були організовані Представництвом ЄС у Хмельницькому та Шепетівці. Викладачі отримали цікаву інформацію щодо таких програм та проектів, як: Horizon 2020, Creative Europe, Erasmus+, COSME, EU4Business та багато інших.