Гуртки і проблемні групи

На кафедрі працює 6 наукових студентських гуртки:

  1. Облік і оподаткування суб’єктів господарювання – 5 студентів- 5 студентів. Керівник – д.е.н., професор Мазур Н.А.
  2. Комп’ютерні технології в обліку – 5 студентів. Керівник – к.е.н., доцент Ніколашин А.О.
  3. Державне регулювання в умовах децентралізації економіки – 6 студентів. Керівник – к.е.н., доцент Ткачук В.В.
  4. Інформаційне забезпечення прийняття рішень – 5 студентів. Керівник – к.е.н., доцент Кушнір О.К.
  5. Іміджеологія і PR – 5 студентів. Керівник – к.е.н., старший викладач кафедри Буторіна В.Б.
  6. Інформатизація суспільства в ХХІ ст. – 7 студента. Керівник – к.е.н., старший викладач кафедри Чаплінський В.Р.

До Центру регіональних досліджень входить проблемна група – Проблеми інноваційного розвитку суб’єктів господарювання – 5 студентів. Керівник – д.е.н., професор Ящишина І.В.