Гуртки і проблемні групи

На кафедрі працює 6 наукових студентських гуртків:

  1. Облік і оподаткування суб’єктів господарювання  – 5 студентів. Керівник – д.е.н., професор Мазур Н.А.
  2. Комп’ютерні технології в обліку – 5 студентів. Керівник – к.е.н., доцент Ніколашин А.О.
  3. Державне регулювання в умовах децентралізації економіки – 6 студентів. Керівник – к.е.н., доцент Ткачук В.В.
  4. Інформаційне забезпечення прийняття рішень – 5 студентів. Керівник – к.е.н., доцент Кушнір О.К.
  5. Іміджеологія і PR – 5 студентів. Керівник – к.е.н., старший викладач  Буторіна В.Б.
  6. Інформатизація суспільства в ХХІ ст. – 7 студентів. Керівник – к.е.н., старший викладач   Чаплінський В.Р.

До Центру регіональних досліджень входить проблемна група – Проблеми інноваційного розвитку суб’єктів господарювання – 5 студентів. Керівник – д.е.н., професор Ящишина І.В.

План роботи студентської проблемної групи на 2021-2022 н.р.

 

Плани роботи студентських наукових гуртків на 2021-2022 н.р.

«Облік і оподаткування суб’єктів господарювання» (науковий керівник  Мазур Н.А.)

«Комп’ютерні технології в обліку» (науковий керівник  Ніколашин А.О.)

«Державне регулювання економіки в умовах децентралізації» (науковий керівник  Ткачук В.В.)

«Інформаційне забезпечення прийняття рішень» (науковий керівник  Кушнір О.К.)

«Іміджеологія і PR» (науковий керівник  Буторіна В.Б.)