Вступнику

Натисніть сюди, щоб перейти на сайт приймальної комісії 

 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ У 2022 РОЦІ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

Кафедра економіки підприємства чекає на тебе!

Нові можливості для майбутніх магістрантів!!!

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “БАКАЛАВР”
Код і найменування Освітня програма
051 Економіка Економіка підприємства
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво і торгівля
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “МАГІСТР”
Код і найменування Освітня програма
051 Економіка Економіка підприємства
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво і торгівля

Спеціальність «Економіка»

Безсумнівна перевага освіти за фахом «Економіка» – це її універсальність. Наш випускник – це системний аналітик, що не тільки допомагає вибрати правильне рішення при виникненні проблемної ситуації, але й дозволяє цю ситуацію передбачити й попередити. Фахівець володіє сучасними засобами аналізу й прогнозування економічних процесів та явищ, а також управління економічними об’єктами в ринкових умовах, може з успіхом керувати будь-яким функціональним підрозділом в організаційній системі управління.

Перевагами фахівців зі спеціальності «Економіка» є:

 • можливість реалізації загальних функцій управління підприємством;
 • прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції;
 • функціональна та інформаційна підготовка проектів рішень;
 • оперативне управління первинними підрозділами, а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління;
 • керівництво підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців.

Посада фахівця-економіста займає вагоме місце в структурі всіх підприємств малого, середнього та великого бізнесу, організацій чи установ, які можуть існувати в економічній системі держави. Сьогодні економісти потрібні найрізноманітнішим організаціям. Знаючи сильні і слабкі сторони свого підприємства, економіст може запропонувати найефективнішу стратегію розвитку.

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – одна із тих спеціальностей, що користується зростаючим попитом на ринку праці, дозволяє реалізувати себе у бізнесі та досягти матеріального добробуту.

Ця спеціальність дозволяє стати універсальним фахівцем, який зможе знайти достойну роботу з високою заробітною платою в більшості сфер, які сьогодні існують і розвиваються.

Профіль діяльності фахівця: У сфері підприємництва – це організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності, реалізація власного бізнес-проекту, керівництво підприємствами оптової та роздрібної торгівлі. У сфері торгівлі – діяльність, спрямована на вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури, розробку стратегії і тактики маркетингу, формування і контроль асортименту товарів, управління якістю товарів, оптимізацію товаропросування, переробку та зберігання товарів і сировини. У сфері державного, регіонального контролю – забезпечення реалізації державної політики щодо захисту інтересів споживачів.

Перевагами фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:

 • можливість заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах.
 • можливість реалізації загальних функцій управління підприємством;
 • органічне поєднання вивчення економіки і права, підприємництва, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також низку «соціальних» дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування;
 • прийняття оперативних рішень;
 • функціональна та інформаційна підготовка проектів рішень;
 • оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління.

Спеціальність «Облік і оподаткування»

«Облік і оподаткування» –  унікальна спеціальність, яка пов’язана зі створенням та управлінням інформацією про усі, без винятку, процеси в діяльності сучасного підприємства та держави в цілому.

Бухгалтерський облік ведеться на усіх підприємствах. На ринку праці професія бухгалтера входить до десяти найбільш затребуваних.

Фахівець з обліку і оподаткування – справжній професіонал, який знає усі процеси, що відбуваються на підприємстві, відстежує зміни в законодавстві та постійно підвищує свою кваліфікацію. Він допомагає керівнику здійснювати ефективне управління підприємством та оптимізувати податкове навантаження.

Представники цієї професії вважаються другими в ієрархії керівництва будь-якого підприємства, організації, фірми. Без їх підпису жоден документ не має юридичної сили. У цій професії себе знайдуть як спокійні, урівноважені, так і амбітні, що прагнуть до змін, особистості. Особливістю професії є можливість постійного кар’єрного росту від бухгалтера до головного бухгалтера, фінансового директора, директора підприємства, директора відділення та філії банку, керівника служби внутрішнього аудиту, керівника силових структур, керівника планово-економічних і аналітичних служб підприємств та установ. Найбільш кваліфіковані фахівці в сфері обліку і податків стають аудиторами, судово-бухгалтерськими експертами, відкривають власний бізнес, роблять кар’єру у міжнародних аудиторських компаніях.