Вісник. Економічні науки

Збірник наукових праця «Вісник Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки»

– щорічне наукове видання, призначене для публікації результатів наукових досліджень вітчизняних та іноземних вчених. У виданні публікуються наукові праці, присвячені дослідженню окремих аспектів сучасної економічної теорії, мікро- та макроекономіки, інноваційних перетворень економіки, особливостей управління людським капіталом, проблем розвитку суб’єктів господарювання різних галузей економік, зокрема, індустрії гостинності.

Рік заснування: 2008.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14715-3686 ПР від 20.04.2008 р.

Головний редактор: І.В. Ящишина, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Редакційна колегія:

Ящишина І.В., доктор економічних наук, професор (голова, науковий редактор), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Мазур Н.А., доктор економічних наук, професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Новак Д., доктор економічних наук, професор, Державний економічний університет в Познані (Республіка Польща);

Пармаклі Д.М., доктор економічних наук, професор, Комратський державний університет (Республіка Молдова);

Баженова С.Е., доктор історичних наук, професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Матвейчук Л.О., доктор наук з державного управління, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Конет І.М., доктор фізико-математичних наук, професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Ткачук В.В., кандидат економічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Стрельбіцький П.А., кандидат економічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Боднарчук Т.Л., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Вісник на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського