Центр регіональних досліджень

Впродовж 2010-2020 р.р. при  випусковій кафедрі економіки підприємства працює  Центр регіональних досліджень (керівник – д.е.н., професор  Ящишина І.В.) в межах якого викладачі кафедри в 2007-2011 рр. працювали над колективною темою «Трансформаційні процеси в сучасній регіональній економіці». Викладачі кафедри досліджували різні аспекти трансформаційних перетворень в економіці України в цілому, в Хмельницькій області та суб’єктах економічної діяльності зокрема. За результатами дослідження транзитивних зрушень регіонального рівня видана колективна монографія «Соціально-економічний розвиток Хмельниччини в умовах трансформаційної економіки» (Кам’янець-Подільський, 2011), в якій проаналізовано особливості перехідного періоду та сучасний стан економіки Хмельницької області у розрізі промисловості, сільського господарства, сфери послуг, ринку праці, інноваційного потенціалу та зовнішньоекономічної діяльності; значну увагу приділено розробці положень щодо перспектив соціально-економічного зростання регіону в перехідний період. Центр з 2013 р. виконував дослідження за темою «Особливості функціонування і прогнозування розвитку суб’єктів господарювання в сучасних умовах» (Державний реєстраційний номер 0113U004345).

За результатами дослідження в 2016 році опублікована колективна монографія «Економічний потенціал Хмельницької області: формування та використання». Монографія охоплює комплексні дослідження щодо формування економічного потенціалу Хмельниччини за складниками – виробничий потенціал, трудовий, потенціал аграрного сектору, ресурсний, науково-технічний, інноваційний, інвестиційний, потенціал сфери послуг. В кожному розділі монографії подано аналіз окремих елементів потенціалу промислових підприємств регіону.

У 2018 році за результатами дослідження було опубліковано колективну монографію «Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів господарювання. Том 1». У монографії представлено результати досліджень з теорії, методики та практики функціонування і розвитку суб’єктів господарювання в сучасних умовах.

В рамках завершення досліджень авторського колективу науково-педагогічних працівників кафедри економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за комплексною ініціативною темою «Особливості функціонування і прогнозування розвитку суб’єктів господарювання в сучасних умовах» (Державний реєстраційний номер 0113U004345) в 2020 році  було опубліковано колективну монографію «Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів господарювання. Том 2».

На сьогоднішній час колектив кафедри активно працює  над науково дослідною темою «Розвиток суб’єктів економічної діяльності в умовах мікро- та макроекономічних трансформацій ХХІ ст.» (Державний реєстраційний номер  0119U02955)

ПОЛОЖЕННЯ про Центр регіональних досліджень