Атестація

Програми атестацій:

Тематика магістерських робіт:

Методичні рекомендації:

  1. Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерських робіт денної форми навчання галузей знань: 05 Соціальні та поведінкові науки (спеціальності 051 Економіка); 07 Управління та адміністрування (спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність).
  2. Методичні рекомендації для виконання та захисту дипломних робіт студентами спеціальності 071 Облік і оподаткування освітнього ступеня Магістр.