Атестація

Програми атестацій:

Тематика магістерських робіт:

Методичні рекомендації:

  1. Методичні рекомендації для виконання та захисту дипломних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.