Практика

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Щоденник з практики

Графік практики

Методичні рекомендації з проходження виробничої практики студентів спеціальності 051 Економіка освітнього ступеня «Бакалавр»

Методичні рекомендації з проходження навчальної практики студентів спеціальності 051 Економіка освітнього ступеня «Бакалавр»

Збірник програм і методичні рекомендації  по проходженню практик студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітнього ступеня «Бакалавр»

Збірник програм і методичні рекомендації по проходженню практик студентів спеціальності 051 Економіка освітнього ступеня «Магістр»

Збірник програм і методичні рекомендації по проходженню практик студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування освітнього ступеня «Магістр»

Збірник програм і методичні рекомендації по проходженню практик студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітнього ступеня «Магістр»