Методичне забезпечення

Графік практик

ОПП Економіка підприємства (бакалавр)

Наскрізні програми практик:

2021 р.

2020 р.

2019 р.

2018 р.

 

Робочі програми практик на 2021-2022 н.р.:

Програма навчальної практики зі вступу до фаху

Програма навчальної розрахункової практики

Програма навчальної практики з менеджменту та маркетингу

Програма виробничої практики з економіки підприємства

Програма виробничої практики з управління витратами, потенціалом та інноваційним розвитком підприємства

 

ОПП Облік і оподаткування (бакалавр)

Наскрізні програми практик:

2021 р.

2020 р.

2019 р.

2018 р.

 

Робочі програми практик на 2021-2022 н.р.:

Програма навчальної практики зі вступу до фаху

Програма навчальної розрахункової практики

Програма навчальної практики з бухгалтерського обліку

Програма виробничої практики з фінансового та управлінського обліку

Програма виробничої практики з оподаткування та звітності

 

Щоденник з практики

Збірник програм і методичні рекомендації  по проходженню практик студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітнього ступеня «Бакалавр»

Збірник програм і методичні рекомендації по проходженню практик студентів спеціальності 051 Економіка освітнього ступеня «Магістр»

Збірник програм і методичні рекомендації по проходженню практик студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування освітнього ступеня «Магістр»

Збірник програм і методичні рекомендації по проходженню практик студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітнього ступеня «Магістр»