Участь у Всеукраїнській конференції, присвяченій 200-річчю від дня народження Івана Вернадського

19 травня к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства Боднарчук Тетяна взяла участь у Всеукраїнській конференції «Іван Вернадський – учений-економіст, педагог, громадянин (до 200-річчя від дня народження)». Організаторами прекрасного тематичного заходу виступили ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київський національний університет імені Т. Шевченка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана».

На конференції було представлено змістовні та надзвичайно цікаві доповіді про життя, творчість, наукові погляди та громадську позицію Івана Вернадського. Тетяна Боднарчук в рамках дискусії акцентувала увагу на поглядах видатного вченого-економіста щодо ролі урядової підтримки в економічному розвитку.