Попередній розгляд дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня освіти

22 листопада 2021 року здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітніми програмами Економіка підприємства, Облік і оподаткування, а також Підприємництво і торгівля представили результати своїх досліджень за темами випускних дипломних робіт на засіданні кафедри економіки підприємства.

Усі студенти успішно пройшли попередній захист, гідно представили свої наукові доробки, які здійснювалися під керівництвом досвідчених наукових керівників та консультантів.

У своїх доповідях студенти висвітлювали актуальні питання економіки, обліку, підприємницької діяльності, формування різних компетентностей, необхідних для становлення професіонала, висловили свої міркування стосовно шляхів вирішення проблем за темами досліджень.

Викладачі відмітили високий рівень продемонстрованих наукових результатів, їх наукову і практичну цінність, одночасно порекомендували звернути увагу студентів на підготовку до виступу, регламент та презентацію слайдів до магістерської роботи, вимоги щодо технічного оформлення роботи. Додатково відповідальна особа кафедри економіки підприємства, к.е.н., доцент Кушнір О.К. ознайомила здобувачів вищої освіти магістерського рівня з процедурою завантаження випускних робіт для перевірки на наявність плагіату на платформі Moodle згідно нових Методичних рекомендацій з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій, авторефератів дисертацій здобувачів вищої освіти К-ПНУ на академічний плагіат, затверджених вченою радою 28.10.2021 р.

Зауважимо, що всі студенти мають наукові публікації, що засвідчують апробацію результатів їх досліджень. Студенти продемонстрували вільне володіння матеріалом, вміло добирали аргументи під час відповідей на запитання.

Науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства бажають студентам успішно завершити та захистити перед екзаменаційною комісією магістерські роботи та у майбутньому стати справжніми професіоналами!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.