ПЕРШИЙ ВИПУСК МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”!

Наша кафедра випустила перших магістрів! Отримали дипломи випускникиспеціальності 05 Економіка (навчальна програма Економіка підприємства). Це перші випускникикафедри, що мають не просто освітній, а й науковий рівень – Магістр. Зараз на кафедрі вже діє три магістратури зі спеціальностей: Економіка підприємства (денна форма навчання), Підприємництво і торгівля (денна форма навчання) та Облік і оподаткування (денна і заочна форми навчання).


Posted in Без категорії.

Державна атестація

У студентів жарка пора. Триває сесія. Особливо значимою є підсумкова державна атестація.

Студенти Epms1-B15 групи економічного факультету денної форми навчання спеціальності 6.030504 Економіка підприємства (на основі ОКР “молодший спеціаліст”), складають державний екзамен з фахових дисциплін, що узагальнить вміння, знання і компетенції молодих фахівців.

 


Posted in 2016-2017 н.р..

Презентація пам’ятної монети “Старий замок у Кам’янці-Подільському”

18 травня 2017 року в Музеї грошей, що в міській Ратуші Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника відбулась презентація пам’ятної монети “Старий замок у Кам’янці-Подільському”. У заході прийняли участь викладачі кафедри економіки підприємства — професор І.В. Ящишина та доцент Л.О. Матвейчук.   (more…)


Posted in 2016-2017 н.р..

Міжнародний симпозіум «Міжнародні та національні наукові організації як фактор формування глобальної наукової спільноти»

Професор Ящишина І.В. прийняла участь у міжнародному симпозіумі  «Міжнародні та національні наукові організації як фактор формування глобальної наукової спільноти», яка відбулася в м. Київ 15-17 травня 2017 року.

(more…)


Posted in 2016-2017 н.р..

Організація культурно-дозвіллєвої діяльності студентів під час вивчення дисципліни «Організація анімаційної діяльності»

14 травня 2017 року студенти економічного факультету напрямів підготовки «Туризм» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відвідали виставу «Кайдашева сімя» І. Нечуя-Левицького у Театрі ім. Ольги Кобилянської (м. Чернівці). (more…)


Posted in 2016-2017 н.р..

Семінар “Методологічні засади економічної оцінки підприємницької діяльності в аграрному секторі”

06 квітня 2017 року професор кафедри економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Наталія Мазур прийняла участь у науково-методичному семінарі на тему «Методологічні засади економічної оцінки підприємницької діяльності в аграрному секторі», проведеному на базі економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України та  у презентованій доповіді зосередила увагу присутніх на методиці оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємства як важливої складової підприємницької діяльності.

У ході семінару відбувався обмін інформацією та презентація досліджень учасників з проблем формування концептуальних теоретико-методологічних засад оцінки підприємницької діяльності в аграрному секторі з урахуванням сучасних тенденцій, реалій та подальших перспектив. На заході були присутні представники наукових установ та вищих навчальних закладів України.


Posted in 2016-2017 н.р..

15 березня проведено профорієнтаційну роботу

15 березня викладачами економічного факультету було проведено активну профорієнтаційну роботу серед низки середніх шкіл Дунаєвецького та Кам’янець-Подільського районів. Зокрема, охоплено школи у смт. Стара Ушиця (10 учнів 11 класу), с. Грушка (15 учнів), с. Подільське (10 учнів), с. Голозубинці (6 учнів), с. Новий Жванчик (10 учнів), с. Лисець (10 учнів). (more…)


Posted in 2016-2017 н.р..

Інформаційно-практична конференція «Всеукраїнська електронна платформа UP.ME – нова система взаємодії між державою, бізнесом і суспільством»

2 березня 2017 р. у Хмельницькому за сприянням обласної державної адміністрації, а також Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України відбулася презентація Всеукраїнської електронної платформи UP.me – інноваційної системи взаємодії учасників інформаційного суспільства: держави, бізнесу і громадян. У роботі конференції приняли участь науковці, представники бізнесу та органів влади. (more…)


Posted in 2016-2017 н.р..

Семінар «Особистісно-орієнтований підхід у процесі формування елементарних економічних уявлень та фінансових понять у дошкільників як основа інтелектуального розвитку дитини»

14 лютого 2017 року завідувач кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор Ящишина І.В. взяла участь у роботі науково-практичного семінару на тему: «Особистісно-орієнтований підхід у процесі формування елементарних економічних уявлень та фінансових понять у дошкільників як основа інтелектуального розвитку дитини». (more…)


Posted in 2016-2017 н.р..

Круглий стіл «Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу»

1 грудня у Києві відбувся круглий стіл «Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу», організований відділом економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Викладачу кафедри економіки підприємства Боднарчук Т.Л. випала прекрасна нагода взяти участь у роботі даного наукового заходу.img_1884

З привітальним словом до учасників круглого столу звернулися д.е.н., завідувач відділом економічної історії Небрат В.В. та д.е.н., головний співробітник відділу економічної історії Супрун Н.А. Провідні фахівці з питань історії економічної науки та практики вказали на глибокий теоретичний зміст та практичну актуальність обраної теми диспуту. На сьогодні дослідження ретроспективних та новітніх аспектів розвитку підприємництва має велике значення, так як саме даний інститут виступає чи не головною домінантою соціально-економічних трансформацій.  

Круглий стіл було проведено на високому науково-практичному рівні як завдяки відмінній роботі організаторів заходу, так й участі відомих українських науковців. Розмову вели провідні фахівців у сфері історії та теорії економіки, підприємництва, державного управління та економічної політики, зокрема, д.і.н, проф. Чуткий А.І., д.е.н., проф. Фещенко В.М., к.е.н., проф. Степаненко С.В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»), д.е.н., проф. Леоненко П.М. (ДННУ «Академія фінансового управління»), д.е.н., проф. Лагутін В.Д., д.е.н., проф. Уманців Ю.М. (Київський національний торговельно-економічний університет), д.е.н. Гайдай Т.В., д.е.н., проф. Баюра Д.О., к.е.н. Несторенко О.М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), к.е.н. Єлісєєва Л.В. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), img_1887Борисов М.Ю. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова) та інші.

В умовах доброзичливої та невимушеної атмосфери учасники наукового заходу вели жваву дискусію навколо питань ґенези, тенденцій та бар’єрів розвитку підприємництва, взаємодії приватного та державного секторів, соціально-економічної ролі бізнесу на сучасному етапі розвитку господарства. Фахівці розглянули та обговорили нові підходи щодо розв’язання актуальної проблеми становлення інституту соціальної відповідальності та формування ділової культури в українському бізнес-середовищі, особливостей розвитку сучасних організаційних форм соціального та інноваційного підприємництва тощо. В цілому, круглий стіл став ареною для обміну науковими думками та генерації нових ідей.img_1875 img_1876  


Posted in 2016-2017 н.р..