Гуртки і проблемні групи

На кафедрі працює 6 наукових студентських гуртки:

  1. Економіка торговельного підприємства в умовах змін- 5 студентів. Керівник – д.е.н., професор Мазур Н.А.
  2. Бухгалтерський облік і оподаткування: історія та сьогодення – 7 студентів. Керівник – к.е.н., доцент Семенець І.В.
  3. Трансформаційні зрушення в міжнародній економіці – 6 студентів. Керівник – к.е.н., доцент кафедри Свідер О.П.
  4. Інформаційне забезпечення прийняття рішень – 5 студентів. Керівник – к.е.н., доцент кафедри Кушнір О.К.
  5. Зовнішньоторговельна політика України у контексті інтеграційних умов – 5 студентів. Керівник – к.е.н., старший викладач кафедри Боднарчук Т.Л.
  6. Сучасні тенденції рекламної діяльності підприємства – 5 студентів. Керівник – к.е.н., старший викладач кафедри Буторіна В.Б.

До Центру регіональних досліджень входить проблемна група – Проблеми інноваційного розвитку підприємництва регіону – 5 студентів. Керівник – д.е.н., професор Ящишина І.В.