Гуртки і проблемні групи

На кафедрі працює 7 наукових студентських гуртки:

  1. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством – 5 студентів- 5 студентів. Керівник – д.е.н., професор Мазур Н.А.
  2. Податкова система: міжнародний та вітчизняний досвід – 5 студентів. Керівник – к.е.н., доцент Семенець І.В.
  3. Глобалізаційні процеси в сучасній світовій економіці – 5 студентів. Керівник – к.е.н., доцент кафедри Свідер О.П.
  4. Інформаційне забезпечення прийняття рішень – 5 студентів. Керівник – к.е.н., доцент кафедри Кушнір О.К.
  5. Зовнішньоторговельна політика України у контексті інтеграційних умов – 4 студента. Керівник – к.е.н., старший викладач кафедри Боднарчук Т.Л.
  6. Інноваційне підприємництво у сфері послуг – 5 студентів. Керівник – к.е.н., старший викладач кафедри Буторіна В.Б.
  7. Інформатизація суспільства в ХХІ ст. – 4 студента. Керівник – к.е.н., старший викладач кафедри Чаплінський В.Р.

До Центру регіональних досліджень входить проблемна група – Проблеми інноваційного розвитку підприємництва регіону – 5 студентів. Керівник – д.е.н., професор Ящишина І.В.