Дисципліни

Перелік дисциплін кафедри економіки підприємства на 2020-2021 н.р.:

 1. Аналіз господарської діяльності
 2. Аналіз звітності та консалтинг
 3. Антикризове управління підприємством
 4. Біржова діяльність: організація біржової діяльності
 5. Біржова діяльність: основи біржової діяльності
 6. Бухгалтерський облік
 7. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 8. Внутрішній контроль і аудит
 9. Внутрішній механізм управління виробництвом
 10. Внутрішньогосподарський контроль
 11. Вступ до спеціальності
 12. Державне регулювання економіки
 13. Державний фінансовий контроль
 14. Економіка підприємства
 15. Економіка сталого розвитку
 16. Економіка торговельного підприємства
 17. Економічна безпека підприємства
 18. Економічна політика
 19. Економічна теорія: історія економіки та економічної думки
 20. Економічна теорія: макроекономіка
 21. Економічна теорія: мікроекономіка
 22. Економічна теорія: політекономія
 23. Економічне управління підприємством
 24. Економічний аналіз
 25. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 26. Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами
 27. Інноваційний бізнес
 28. Інноваційний розвиток підприємства
 29. Інтелектуальний бізнес
 30. Інформаційні системи і технології в обліку
 31. Інформаційні системи і технології на підприємстві
 32. Капітал підприємства: формування та використання
 33. Комерційна діяльність
 34. Контролінг
 35. Контроль і ревізія в установах державного сектору
 36. Логістика
 37. Мерчандайзинг
 38. Методика наукових досліджень
 39. Міжнародна економіка
 40. Міжнародна торгівля
 41. Неоекономіка
 42. Облік і аудит
 43. Облік і звітність в оподаткуванні
 44. Облік і звітність за міжнародними стандартами
 45. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
 46. Облік та звітність: управлінській облік
 47. Облік та звітність: фінансовий облік І
 48. Облік та звітність: фінансовий облік ІІ
 49. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 50. Оподаткування
 51. Організаційний розвиток підприємства
 52. Організація бухгалтерського обліку
 53. Організація і методика аудиту
 54. Організація підприємницької діяльності
 55. Організація та управління підприємницькою діяльністю
 56. Основи консалтингу
 57. Основи наукових досліджень
 58. Основи споживчих знань
 59. Оцінювання результативності фінансової діяльності суб’єктів господарювання
 60. Пакування та зберігання товарів
 61. Підприємництво і бізнес-культура
 62. Підприємництво: організація підприємницької діяльності
 63. Підприємництво: основи підприємництва
 64. Підприємництво: підприємницька діяльність у сфері послуг
 65. Підприємницькі ризики
 66. Податкова система України
 67. Податковий менеджмент
 68. Податкова системи України та зарубіжних країн
 69. Проектний аналіз і оцінювання ризиків
 70. Професійна етика бухгалтера та аудитора
 71. Регіональна економіка
 72. Регуляторна політика держави
 73. Рекламна діяльність
 74. Системи технологій у промисловості
 75. Соціально-економічна безпека
 76. Стандартизація і сертифікація товарів і послуг
 77. Стандартизація, сертифікація та метрологія
 78. Статистика
 79. Стратегічне управління бізнесом
 80. Стратегічне управління підприємством
 81. Стратегічний управлінський облік
 82. Стратегія підприємства
 83. Стратегія та інноваційна діяльність підприємства
 84. Судово-бухгатерська експертиза
 85. Теорія і практика маркетингу
 86. Товарознавство
 87. Товарознавство: теоретичні основи товарознавства
 88. Товарознавство: товарознавство непродовольчих товарів
 89. Торговельні мережі
 90. Управління бізнес-процесами
 91. Управління змінами
 92. Управління інфраструктурою торговельної та підприємницької діяльності
 93. Управління конкурентоспроможністю
 94. Управління підприємством: потенціал, планування і розвиток підприємства
 95. Управління підприємством: управління витратами
 96. Управління потенціалом підприємства
 97. Управління якістю