Дисципліни

Перелік дисциплін кафедри економіки підприємства на 2019-2020 н.р.:

 1. Актуальні проблеми інноваційного розвитку
 2. Аналіз звітності та консалтинг
 3. Антикризове управління підприємством
 4. Біржова діяльність: організація біржової діяльності
 5. Біржова діяльність: основи біржової діяльності
 6. Бухгалтерський облік
 7. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 8. Внутрішній контроль і аудит
 9. Внутрішній механізм управління виробництвом
 10. Вступ до спеціальності
 11. Державне регулювання в інформаційній економіці
 12. Державне регулювання економіки
 13. Державний фінансовий контроль
 14. Економіка підприємства
 15. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств
 16. Економіка торгівельного підприємства
 17. Економіка торгівлі
 18. Економіко-географічні основи підприємницької діяльності
 19. Економічна безпека підприємства
 20. Економічна теорія: економіка підприємства
 21. Економічна теорія: історія економіки та економічної думки
 22. Економічна теорія: макроекономіка
 23. Економічна теорія: мікроекономіка
 24. Економічна теорія: основи економічної теорії
 25. Економічна теорія: політекономія
 26. Економічне управління підприємством
 27. Електронна комерція
 28. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 29. Інноваційний розвиток підприємства
 30. Інтелектуальний бізнес
 31. Інформаційні системи і технології на підприємстві
 32. Історія бухгалтерського обліку
 33. Капітал підприємства: формування та використання
 34. Комерційна діяльність
 35. Конкурентоспроможність підприємства
 36. Логістика
 37. Маркетинг
 38. Менеджмент
 39. Методика наукових досліджень
 40. Міжнародна економіка
 41. Міжнародна торгівля
 42. Мікроекономіка та макроекономіка
 43. Неоекономіка
 44. Облік і звітність за міжнародними стандартами
 45. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
 46. Облік та звітність: фінансовий облік І
 47. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 48. Оподаткування суб’єктів господарювання
 49. Організаційний розвиток підприємства
 50. Організація бухгалтерського обліку
 51. Організація і методика аудиту
 52. Організація та управління підприємницькою діяльністю
 53. Основи наукових досліджень
 54. Основи споживчих знань
 55. Оцінювання результативності фінансової діяльності суб’єктів господарювання
 56. Пакування та зберігання товарів
 57. Підприємництво і бізнес-культура
 58. Підприємництво: організація підприємницької діяльності
 59. Підприємництво: підприємницька діяльність у сфері послуг
 60. Підприємницькі ризики
 61. Податкова система України
 62. Податковий менеджмент
 63. Проектний аналіз і оцінювання ризиків
 64. Рекламна діяльність
 65. Системи технологій у промисловості
 66. Соціально-економічна безпека
 67. Стандартизація і сертифікація товарів і послуг
 68. Стандартизація, сертифікація та метрологія
 69. Стратегічна та інноваційна діяльність підприємства
 70. Стратегічне управління підприємством
 71. Стратегічний управлінський облік
 72. Стратегічні засади розвитку регіональної економіки
 73. Стратегія та інноваційна діяльність підприємства
 74. Теорія і практика маркетингу
 75. Товарознавство
 76. Тренінг-курс: Інформаційна підтримка управління проектами
 77. Управління змінами
 78. Управління інфраструктурою торгівельної та підприємницької діяльності
 79. Управління підприємством: потенціал, планування і розвиток підприємства
 80. Управління підприємством: управління витратами
 81. Управління потенціалом підприємства
 82. Управління проектами
 83. Управління та фінансування стартапів
 84. Управління якістю