Співпраця зі стейкхолдерами

Практика для здобувачів вищої економічної освіти за спеціальностями «Економіка підприємства», «Підприємництво, торгівля», «Облік та оподаткування» є запорукою набуття компетентностей, професійних навичок і вмінь.

У сучасних умовах підвищуються вимоги до відповідності рівня підготовки фахівців запитам працедавців, до забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці.  Continue reading “Співпраця зі стейкхолдерами”