Екскурсія до Музею грошей!

21 вересня 2018 року завідувачем кафедри економіки підприємства Іриною Володимирівною Ящишиною було організовано екскурсію до Музею грошей для студентів першого курсу спеціальностей 051 Економіка підприємства, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 071 Облік і оподаткування та 073 Менеджмент. Ця екскурсія продовжила багаторічну традицію теоретичного та практичного засвоєння студентами матеріалу за темою «Гроші» із курсу Економічна теорія.


Екскурсовод ознайомила студентів з історією монетної справи, подала інформацію щодо еволюції грошових відносин у глобальному та національному масштабах. Майбутні фахівці мали змогу детально оглянути експозиції монет Бережальского скарбу, Римської імперії та країн Північного Причорномор’я; литовських та польських солідів, півгрошей, півтораків, шестаків, трояків, талерів; монет та асигнацій Російської імперії; гривень Української Народної Республіки, 1919 тощо.


Отримані знання студенти зможуть використати при вивченні фундаментальних економічних дисциплін, таких як «Політекономія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка».


Posted in Без категорії

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *