Круглий стіл «Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу»

1 грудня у Києві відбувся круглий стіл «Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу», організований відділом економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Викладачу кафедри економіки підприємства Боднарчук Т.Л. випала прекрасна нагода взяти участь у роботі даного наукового заходу.img_1884

З привітальним словом до учасників круглого столу звернулися д.е.н., завідувач відділом економічної історії Небрат В.В. та д.е.н., головний співробітник відділу економічної історії Супрун Н.А. Провідні фахівці з питань історії економічної науки та практики вказали на глибокий теоретичний зміст та практичну актуальність обраної теми диспуту. На сьогодні дослідження ретроспективних та новітніх аспектів розвитку підприємництва має велике значення, так як саме даний інститут виступає чи не головною домінантою соціально-економічних трансформацій.  

Круглий стіл було проведено на високому науково-практичному рівні як завдяки відмінній роботі організаторів заходу, так й участі відомих українських науковців. Розмову вели провідні фахівців у сфері історії та теорії економіки, підприємництва, державного управління та економічної політики, зокрема, д.і.н, проф. Чуткий А.І., д.е.н., проф. Фещенко В.М., к.е.н., проф. Степаненко С.В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»), д.е.н., проф. Леоненко П.М. (ДННУ «Академія фінансового управління»), д.е.н., проф. Лагутін В.Д., д.е.н., проф. Уманців Ю.М. (Київський національний торговельно-економічний університет), д.е.н. Гайдай Т.В., д.е.н., проф. Баюра Д.О., к.е.н. Несторенко О.М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), к.е.н. Єлісєєва Л.В. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), img_1887Борисов М.Ю. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова) та інші.

В умовах доброзичливої та невимушеної атмосфери учасники наукового заходу вели жваву дискусію навколо питань ґенези, тенденцій та бар’єрів розвитку підприємництва, взаємодії приватного та державного секторів, соціально-економічної ролі бізнесу на сучасному етапі розвитку господарства. Фахівці розглянули та обговорили нові підходи щодо розв’язання актуальної проблеми становлення інституту соціальної відповідальності та формування ділової культури в українському бізнес-середовищі, особливостей розвитку сучасних організаційних форм соціального та інноваційного підприємництва тощо. В цілому, круглий стіл став ареною для обміну науковими думками та генерації нових ідей.img_1875 img_1876  


Posted in 2016-2017 н.р..