Ткачук Віталій Валерійович

%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%87%d1%83%d0%ba-2Посада: декан факультету 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри економіки підприємства

Освіта: Подільська державна аграрно-технічна академія, 1999 р., спеціальність «Аграрний менеджмент», кваліфікація менеджер-економіст

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами,
Тема: Технологія процесів управління у виробничих системах АПК
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Завадський Йосип Станіславович
Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації: Національний аграрний університет, Київ, 2004.

Професійна діяльність

Доцент Ткачук В.В. є керівником навчальної та виробничої практики на факультеті. Розробляє і за необхідності поновлює методичне забезпечення цього виду навчальної діяльності, контролює виконання програм практик, проводить настановні та заключні науково-практичні конференції, здійснює роботу по розширенню баз практики. Неодноразово входив до складу та очолював групи аналізу, які оцінювали ефективність різних видів професійної діяльності викладачів інших кафедр та факультетів.

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний працівник (у 2016-2017 н.р.):
Економіка підприємства, Менеджмент,
Конкурентоспроможність підприємства,
Маркетинг,Управління проектами

Наукова діяльність=>

Список

наукових та навчально-методичних праць

Ткачука Віталія Валерійовича

з/п

Назва праці Характер роботи Вихідні дані
1 Управління потенціалом підприємства на основі інноваційного розвитку Стаття Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 3. Т.1 Економічні науки – Полтава: ПДАА. – 2011. – с.225-260.

Фахове видання

2 Розробка концепції розвитку процесу управління за рахунок впливу психологічних факторів Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 4 – Кам’янець-Подільський ФОП Сисин О.В., 2011.- 184-187 с.
3 Формування методики визначення норм дохідності як основи економічних механізмів розвитку аграрних підприємств Стаття Збірник наукових праць ПДАТУ,– Випуск 19. –  Кам’янець-Подільський, 2011. – С.157 –162.

Фахове видання

4 Розвиток інноваційних процесів управління в сучасних умовах господарювання Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 6.- Кам’янець-Подільський: Абетка, 2012.-173-176
5 Оцінка стану та тенденції розвитку аграрних підприємств Стаття Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету Економічні науки №2 (18) Т 1 Мілітополь 2012 С 368-373

Фахове видання

6 Механізми розвитку аграрних підприємств на науковій основі: концептуальні підходи Стаття Вісник КПНУ ім.. Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 8 Кам’янець-Подільський: Абетка. – 2013 С.156-159.
7 Система інформаційного забезпечення розвитку аграрних підприємств Стаття Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної  Інтернет-конференції 30-31 травня 2013р. Тернопіль :Крок, 2013.-С. 249-252.
8 Концепція розвитку аграрних підприємств в контексті стратегічних змін Стаття Науково-практичний журнал  «Агросвіт» Київ Видавець ТОВ «ДКС Центр»№11 червень 2013 С.11-14.

Фахове видання

9 Формування результативної системи розвитку аграрних підприємств Cтаття

 

Збірник наукових праць ПДАТУ,– Випуск 21. –  Кам’янець-Подільський, 2013. –  460 с. – С.141 –144.

Фахове видання

10 Тенденції розвитку аграрних підприємств Стаття Вісник КПНУ ім.. Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 9 Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І.- 2014 С.158-161.
11 Оцінка стану та тенденції розвитку аграрних підприємств Стаття Збірник наукових праць ПДАТУ,– Випуск 22. –  Кам’янець-Подільський, 2014. –  488 с. – С.254 –257.

Фахове видання

12 Інноваційні кроки регулювання інформаційних потоків в управлінському процесі Стаття Вісник КПНУ ім.. Івана Огієнка Економічні науки. Випуск 10 Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015 С.338-341
13 Організаційно-економічні механізми інноваційної діяльності агарних підприємств Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 11. – Кам’янець-Подільський Медобори-2006, 2016.-  С.69-75
14 Концепція розвитку аграрного підприємства в контексті стратегічних змін Тези Наукові економічні дослідження: теорія та пропозиція: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (М. Запоріжжя, 11-12 березня 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя ГО «СІЕУ», 2016. – С.136-139
15 Організаційно-економічні механізми інноваційної діяльності агарного підприємства Тези Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016.- С.320-323
16 Процеси управління в системі енергобезпеки аграрного сектора економки Тези Міжнародна науково-практична конференція «Енергоефективність економіки: проблеми сьогодення та майбутнього» (12-13 жовтня 2016р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 235-237 с.
17 Менеджмент персоналу підприємств Стаття Причорноморські економічні студії.– 2016. – Вип. 6.– С.67-70.

Фахове видання