Свідер Олександр Полікарпович

dsc_0143-200x300Посада: Доцент кафедри економіки підприємства 

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

 

Освіта:

1.  Подільська державна аграрно-технічна академія, 2001 р., менеджер-економіст

2. Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2002 р., вчитель історії

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема: Оцінка прямого іноземного інвестування промислових підприємств
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Войнаренко Михайло Петрович, Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки України, проректор з науково-педагогічної роботи
Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації: Хмельницький національний університет

 Професійна діяльність

Старший викладач Свідер О.П. відповідає за профорієнтаційну роботу кафедри, член ради факультету, куратор академгрупи. Проводить активну профорієнтаційну та виховну роботу: готує т. зв. «Ярмарки професій» ,«Дні відкритих дверей», працює зі студентським активом, комітетом самоврядування, слідкує за побутом і поведінкою студентів у гуртожитку. Приймає участь у підготовці та проведенні виховних та наукових заходів зі студентами.

Навчальні дисципліни, що викладає (у 2016-2017 н.р.):
Міжнародна економіка, Проектний аналіз,
Економічна теорія (Основи економічної теорії),
Економічна теорія (Економіка), Глобальна економіка.

Наукова діяльність=>

Список наукових публікацій

старшого викладача кафедри економічної теорії

Свідера Олександра Полікарповича

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані
1 Теоретичні аспекти оцінки економічної ефективності інвестицій на підприємствах Стаття Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів, присвяченої 85-й річниці від дня створення університету. 2-4 квітня 2003 року. Випуск 2. Том 1.  м. Кам’янець-Подільський, 2003 р. – С.17-19.
2 Оцінка економічної ефективності інвестицій в аграрному секторі: теоретичні моменти Стаття Розвиток ринкової економіки на Поділлі: здобутки, проблеми, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Хмельницького інституту економіки і підприємництва (1993-2003 рр.) 23 жовтня 2003 р. м. Хмельницький, 2003 р. – С.190-193.
3 Інвестиційна привабливість економіки України для іноземних інвесторів Стаття Вісник Технологічного університету Поділля. Частина 2. Том 2. Економічні науки. №5, м. Хмельницький, 2003 р. – С.121-124.
4 Реальні іноземні інвестиції як основа росту перехідної економіки Стаття Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Випуск 3. Т.3., м. Кам’янець-Подільський, 2004 р. – 115-117.
5 Оцінка ризиків при інвестуванні Стаття Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. №6, м. Хмельницький, 2004 р. – С.67-69.
6 Регіональні аспекти залучення іноземних інвестицій в Україні Стаття Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. − Кам’янець-Подільський, 2005. – Т.3. − С.112-114.
7 Основні шляхи залучення та регулювання  державою іноземних інвестицій Стаття Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. − Кам’янець-Подільський:  Подільський державний аграрно-технічний університет,  2005. – С.313-317.
8 Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в перехідних економіках Європи Стаття Вісник Хмельницького національного  університету. Економічні науки. − Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2005. – Т.2. – С. 207-210.
9 Оцінка економічної ефективності залучення прямих іноземних інвестицій на підприємствах Хмельницької області Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 5, у 3 т. − Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2006. − Т. 3. − С. 15-18.
10 Залучення іноземних інвестицій в розвинені та перехідні економіки Європи (загальні аспекти та особливості) Стаття Збірник наукових праць викладачів економічного факультету. –  Кам’янець-Подільський державний університет: редакційно-видавничий відділ. − 2007. − Вип. 1. − С. 13-17.
11 Ретроспективний аналіз економічної ефективності прямих іноземних інвестицій (теоретичні основи та методологія) Стаття Збірник наукових праць викладачів економічного факультету. –  Кам’янець-Подільський державний університет: редакційно-видавничий відділ. − 2007. − Вип. 2. − С. 31-36.
12 Трансформаційні зрушення товарних відносин у міжнародній торгівлі Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янця-Подільського національного університету: вип. 7, у 5 т. − Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. − Т. 5. − С. 50-51.
13 Ретроспективний аналіз економічної ефективності прямих іноземних інвестицій (теоретичні основи та методологія) принципи аналізу грошових потоків при економічній оцінці використання прямих іноземних інвестицій Стаття Україна в ХХІ столітті: проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку: збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський. − 2008. − С. 244-248.
14 Методичні матеріали до самостійної роботи студентів по курсу “Міжнародна економіка” Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. − 75 с.
15 До питання теорії ціни в довгостроковий період розвитку ринкової економіки Стаття Соціально-економічний розвиток України в ХХІ столітті: проблеми, пріоритети і перспективи: вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки: за матеріалами 2 міжнародно-практичної конференції, 23-24 квітня. – Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2009. − С. 122-125.
16 Ціноутворення у міжнародній торгівлі: політекономічний аспект Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 8, у 5 т. − Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. − Т. 4. − С. 28-29.
17 До питання оцінки ризиків при інвестуванні Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. − Вип. 2. −  С. 35-40
18 До питання механізму розгортання криз у світовій економіці Стаття Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. − Вип. 1. − С. 223-225.
19 Механізм розгортання світової економічної кризи Стаття Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті: Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки [за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції]. − Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2010. − С. 88-92.
20 Трансформація потоків капіталу в умовах світової економічної кризи Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 9, у 5 т. − Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. − Т. 2. − С. 154-156.
21 Механіка руху міжнародного капіталу в умовах кризи Стаття Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. − Вип. 2. − С. 203-205.
22 Динаміка зовнішньої торгівлі США. Ретроспективний аналіз останніх двох десятиліть Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2010. − Вип. 3. − С. 45-48.
23 Теоретичні аспекти прямого іноземного інвестування. Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. − Випуск 4. − С. 61-66.
24 Investment marketing as an important tool of improving efficiency and attracting foreign direct investment Тези Warsaw East European Conference 2011/ 1991-2011: 20 years of independence of post-soviet countries. Abstracts. Parva 6. – Warsaw. – 2011. – p. 42.
25 Соціально-економічний розвиток Хмельниччини в умовах трансформаційної економіки. Колективна монографія. Розділ 6. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. – 211 с. – С. 159-175.
26 Інвестиційний маркетинг як інструмент залучення та підвищення ефективності прямих іноземних інвестицій Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 9, у 5 т. − Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 10. – Т. 1. – С. 161-163.

 

27 Вплив прямих іноземних інвестицій на соціально-економічний розвиток Хмельницької області Стаття Вісник Хмельницького національного  університету. Економічні науки. − Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2011. – № 6. – Сю 38-43.
28 Аналіз зовнішньої торгівлі на теренах Хмельницької області Стаття Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. − Вип.3. – С.165-167.
29 Аналіз стану залучення прямих іноземних інвестицій в Хмельницьку області Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Економічні науки. – Вип. 5. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2011. – С. 42-46.
30 Проблема державного боргу та зростання європейських економік Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Вип. 6. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2012 р. – С.91-93.

 

31 Методичні рекомендації до написання курсової роботи з трансформаційної економіки Методичні рекомендації  
32 Методичка з економічної теорії Методичні рекомендації  
33 Міжнародний поділ праці в системі глобального капіталізму Стаття Молодих вчених осінь 2012
34 Динаміка і структура зовнішнього боргу України Стаття Наш університетський збірник праць викладачів весна 2013
35 Аналіз сучасного стану залучення прямих іноземних інвестицій у підприємства легкої промисловості Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки.  Випуск 8. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2013. – С. 183-187.
36 Інструментарій комплексної оцінки ефективності прямого іноземного інвестування на підприємствах легкої промисловості Стаття Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. (подано до друку)
37 Вплив прямого іноземного інвестування на суб’єктів інвестиційного процесу   Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 9. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. – 392 с. С. 90-95
38 Інтегральна оцінка ефективності іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості Стаття Науковий вісник Херсонського Державного Університету. Серія «Економічні науки». Випуск 5, частина 3, Херсон, 2014. 256 с. С.37-41.
39 Построение системы комплексной оценки эффективности прямых иностранных инвестиций на предприятиях легкой промышленности Стаття Актуальные вопросы развития современного общества : сб. ст. 4-й Междунар. науч.-практ. конференції, (18 апр. 2014 г., г. Курск). – Курск : Юго-Зап. гос. ун-т, 2014. – Т. 4. – С. 66–70.
40 Выбор показателей мониторинга эффективности прямого иностранного инвестирования по фазам жизненного цикла предприятий легкой промышленности Стаття Формирование экономического портрета национальной инфраструктуры страны: методологический и теоретический аспекты: 2 часть (финансы, деньги и кредит, экономика и управления предприятиями, отраслями, комплексами) ХХV международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых. г.Москва, 30.04.2014 г. Аналитический центр «экономика и финансы», 2014 – 166 с. С.153-157.
41 Статична оцінка ефективності прямих іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості Стаття Статична оцінка ефективності прямих іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості / О. П. Свідер // Вісник Хмельницького національного  університету. Економічні науки. − №3. – Т. 1. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2014. – С. 86-90.
42 Факторні моделі оцінки ефективності прямих іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості Стаття Факторні моделі оцінки ефективності прямих іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості / О. П. Свідер // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: зб. текстів доп. за матер. ХІV Всеукр. наук.-практ. конф., 22 трав. 2014 р. – Хмельницький : Хмельн. ун-т управління і права, 2014. – С. 116–119
43 Динамічна оцінка ефективності прямих іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості Стаття Динамічна оцінка ефективності прямих іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості / М.П. Войнаренко, О.П Свідер // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – Одесса, 2014. – №6 (16). – С. 121-127
44 Формування механізму державного регулювання забезпечення ефективного прямого іноземного інвестування в інституційній економіці Стаття Наш весна 2015 (березень)
45 Механізм державного регулювання прямого іноземного інвестування Стаття Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2014. – № 4. – Т. 1. – С. 39–44.
46 Нормативно-правове забезпечення іноземного інвестування вітчизняних підприємств Стаття Моделювання регіональної економіки. – 2014. – № 2 (24). – С. 237–246.
47 Технології державного стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – 2015. – Вип. 10. – С. 97-102
48 Відмітні характеристики категорії «прямі іноземні інвестиції» Стаття Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, Випуск №13, жовтень 2016 р.
49 Наслідки прямого іноземного інвестування для країни-реципієнта на різних рівнях. Стаття Наукового віснику Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».
51 Практичне застосування методики інтегральної оцінки ефективності прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах. Стаття Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Дніпропетровськ, Випуск №3 (03) 2016р., с. 9-15