Олійник Ольга Степанівна

%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%be-%d1%81Посада старший викладач кафедри економіки підприємства, заступник декана економічного факультету з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь Кандидат економічних наук

Освіта: Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «економіка та соціологія праці», 1992 р.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 08.00.04Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема: Формування, розвиток та ефективність використання персоналу підприємства
Науковий керівник:Лотоцький Іван Іванович, доктор економічних наук, професор
Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації:
Подільський державний аграрно-технічний університет

Професійна діяльність

Старший викладач Олійник О.С. виконує обов’язки заступника декана з навчально-методичної роботи, контролює здійснення навчального процесу на факультеті, проводить аналіз успішності студентів та виконання навчального навантаження викладачами, очолює роботу аналітичної групи факультету, є членом вченої ради факультету, наставник  академічних груп, здійснює активну роботу по підтримці та формуванню контингенту студентів напряму підготовки, активно працює із першокурсниками.

Навчальні дисципліни, що викладає (у 2016-2017 н.р.):

Економіка підприємств та маркетинг,
Пакування та зберігання товарів, Економіка підприємства,
Регіональна економіка, Товарознавство,
Стратегічна та інноваційна діяльність підприємства,

Наукова діяльність=>

С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць,

опублікованих у 2016 р.

Назва Вихідні дані
І. Монографії
   
ІІІ. Навчально-методичні праці

(підручники, посібники, методичні рекомендації)

   
ІV. Статті опубліковані у виданнях, що включенні до міжнародних науко-метричних  баз
Формування, розвиток та ефективність використання персоналу підприємства Науковий огляд. – 2016. – №5 (26),– С. 25-41.

 

V. Статті у фахових виданнях
Менеджмент персоналу підприємств Причорноморські економічні студії.– 2016. – Вип. 6 –. С.67-70.

Фахове видання

VI. Статті у  зарубіжних та міжнародних виданнях
   
VII. Статті в інших наукових виданнях
Розвиток персоналу та соціальна відповідальність на підприємстві Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки.– Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016.–  Вип. 11.– С.467–473.
Розвиток інформаційного забезпечення на підприємствах України  
Потенціал енергозбереження промислових підприємств Міжнародна науково-практична конференція «Енергоефективність економіки: проблеми сьогодення та майбутнього» (12-13 жовтня 2016 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 76-77 с.
   
Теоретико-методичні засади формування та розвитку персоналу сучасного підприємства

 

Подано до друку
IX. Тези доповідей на конференціях
Формування персоналу підприємства Подано до друку
Розвиток персоналу підприємства як особливий напрям управління підприємством Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики» 21 квітня 2016р. м. Кривий Ріг, Дон.нац.університет.- 2016 – с.473-474.
Вплив сучасної монетарної політики держави на підприємство Міжнародна науково-практична  конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Модернізація та суспільний розвиток економічної системи» (12-13 серпня 2016р. м. Київ). К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2016.- С.43-45