Науково-дослідна робота студентів

Всі викладачі кафедри керують науковою роботою студентів. Результати своїх наукових дослі%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-1024x453джень студенти доповідають на науковій конференції студентів та магістрантів, яка традиційно відбувається в університеті кожного року, та використовують при написанні курсових і дипомних робіт. Студенти також мають можливість опублікувати статтю у Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, який видається щороку.

На кафедрі працює 5 наукових студентських гуртки:

  1. Облік і оподаткування суб’єктів господарювання в умовах змін – 6 студентів. Керівник – д.е.н., професор             Мазур Н.А.
  2. Інформаційне забезпечення прийняття рішень – 7 студентів. Керівник – к.е.н., доцент кафедри Кушнір О.К.
  3. Трансформаційні зрушення в глобальній економіці – 5 студентів. Керівник – к.е.н., доцент кафедри Свідер О.П.
  4. Зовнішньоторговельна політика України у контексті інтеграційних умов – 5 студентів. Керівник – к.е.н.,                     старший викладач кафедри Боднарчук Т.Л.
  5. Інформатизація суспільства в ХХІ ст. – 6 студентів. Керівник – к.е.н., старший викладач кафедри                    Чаплінський В.Р.

До Центру регіональних досліджень входить проблемна група – Проблеми інноваційного розвитку підприємництва регіону – 5 студентів. Керівник – д.е.н., професор Ящишина І.В.