Наукова діяльність Ящишиної І.В.

Працює над темою «Соціальні аспекти формування інноваційно-інформаційної економіки». Вона – співавтор декількох наукових монографій та більш як п’ятдесяти статей, серед яких значна частина висвітлює соціальні аспекти інноваційного розвитку суб’єктів господарювання. Це монографії: одноосібна – «Соціальне спрямування інноваційної економіки: досвід, тенденції, наслідки» (Кам’янець-Подільський, 2012); розділи у колективних – «Ринкова трансформація економіки України: проблеми регулювання» (Київ, 2005), «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область» (Київ, 2010), «Соціально-економічний розвиток Хмельниччини в умовах трансформаційної економіки» (Кам’янець-Подільський, 2011), «Актуальні проблеми оподаткування» (Київ, 2013), «Економічний потенціал Хмельницької області: формування та використання» (Кам’янець-Подільський, 2016). Професор Ящишина І.В. – один із засновників формування методичного забезпечення вітчизняної шкільної економічної освіти, співавтор трьох навчальних посібників зі шкільного курсу економіки для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів, виданих з грифом МОНУ, за якими навчаються школярі та студенти України. Ящишина І.В. упродовж 2009-2014 років працювала над виконанням декількох держбюджетних тем, одна з яких розроблялась спільно із Академією наук Республіки Бєларусь: «Теорія та механізми нарощування соціального капіталу в Україні та Бєларусі»  (номер державної реєстрації 0112U003722), в ході виконання якої розробила методику оцінювання соціального капіталу науки України за допомогою соціологічного опитування, провела опитування, проаналізувала його результати.

Професор Ящишина І.В. приймала участь у багатьох міжнародних конференціях, серед яких вирізняються Міжнародні форуми з трансферу технологій в Києві (2012 р., 2015 р.), Міжнародні симпозіуми з наукознавства в Києві (2011 р., 2013 р., 2015 р.), Міжнародні форуми по інноватиці в Москві [Росія] (2009 р., 2011 р.), Міжнародна конференція зі стратегічного розвитку у Познані [Польща] (2013 р.), Міжнародна конференція з управління змінами у Варшаві [Польща] (2015 р.) тощо.