Наукова діяльність Ткачука В.В.

Працює над темою докторського дослідження «Організаційно-економічні механізми розвитку аграрних підприємств». Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних засад організаційно-економічних механізмів р%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%87%d1%83%d0%baозвитку сільськогосподарського виробництва та розробка практичних рекомендацій щодо його удосконалення для забезпечення реалізації стратегічних цілей державної аграрної політики України в умовах глобальних змін зовнішнього середовища. Згідно тематики дослідження надруковано ряд наукових статей в фахових та інших наукових виданнях, серед яких зокрема такі: «Управління потенціалом підприємства на основі інноваційного розвитку» (Полтава , 2011); «Оцінка стану та тенденції розвитку аграрних підприємств» (Мелітополь 2012);  «Концепція розвитку аграрних підприємств в контексті стратегічних змін» (Київ 2013); «Оцінка стану та тенденції розвитку аграрних підприємств» (Кам’янець-Подільський 2014); «Менеджмент персоналу підприємств» (Полтава 2016).