Наукова діяльність Свідера О.П.

Працює  над темою, яку розпочато ще під час вступу до аспірантури (2002 р.). В 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Оцінка прямого іноземного інвестування промислових підприємств» в Хмельницькому національному університеті, в якій досліджено природу трактування категорії прямих іноземних інвестицій (ПІІ), проаналізовано їх вплив на розвиток підприємств легкої промисловості та запропоновано систему комплексної оцінки і інтегральний показник ефективності ПІІ. Результати дослідження апробовані на багатьох національних, міжнародних та іноземних (зокрема у Варшаві, 2011 р.) науково-практичних конференціях. В рамках дослідження теми «Умови та наслідки руху капіталу в світовій економіці» лише за останні два роки опубліковано такі наукові праці: «Практичне застосування методики інтегральної оцінки ефективності прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах» (Дніпро, 2016 р.), «Наслідки прямого іноземного інвестування для країни-реципієнта на різних рівнях.» (Херсон, 2016 р.), «Відмітні характеристики категорії «прямі іноземні інвестиції»» (Херсон 2016 р.), «Технології державного стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій» (Кам’янець-Подільський, 2015 р.) у наукових журналах та фахових збірниках.