Наукова діяльність Олійник О.С.

Своє дослідження на тему «Формування, розвиток та ефективне використання персоналу підприємств» проводить з 1999р., а в 2016р. У червні 2016 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). За період з 2012 по 2016 роки згідно тематики дослідження надруковано більше тридцяти наукових праць у фахових та інших наукових виданнях, серед яких  такі: «Управління підприємством та його персоналом» (2012р.), «Соціально-економічна сутність управління персоналом спиртових підприємств»(2014р.), , «Вплив соціально-економічного управління персоналом на соціально-економічний розвиток спиртового виробництва»(2014р.), «Спиртові підприємства:особливості розвитку та управління» (2015р.). В результаті проведених досліджень є співавтором монографії “Економічний потенціал Хмельницької області: формування та використання”, підготовленої авторським колективом Центру регіональних досліджень Кам’янець-Подільського національного університету  імені Івана Огієнка.