Наукова діяльність Кушнір О.К.

З 2008 по 2012 рік працювала над темою: «Інтервальне моделювання динаміки економічних збитків, наслідків негативного впливу автотранспорту на навколишнє середовище». Результати проведених досліджень були викладені у двадцяти наукових працях. Також в рамках теми у 2012 році була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. З 2013 року працює над науковою колективною темою. З 2015 року працює над індивідуальною темою дослідження «Аналіз ефективності використання економічного потенціалу підприємств». Результати досліджень представлені в наукових статтях, серед яких: «Analysis of design methods of physical activity on the dynamics of Glucose in diabetic patient» (Львів, 2014), «Теоретичні основи моделювання економічних збитків довкіллю» (Тернопіль, 2014), «Концепція побудови економіко-математичної моделі розподілу відповідальності за збитки» (Львів, 2014), «Ефективність використання інформаційних технологій для управління підприємством» (Кам’янець-Подільський, 2015), «Перспективи розвитку малого підприємництва в Україні» (Кам’янець-Подільський, 2015), «Особливості діяльності суб’єктів господарювання Кам’янець-Подільського району» (Кам’янець-Подільський, 2016). У 2016 році брала участь у колективній монографії «Економічний потенціал Хмельницької області: формування та використання».