Дисципліни

 
Перелік дисциплін кафедри економіки підприємства на 2018-2019 н.р.:

 1. Актуальні проблеми інноваційного розвитку
 2. Біржова діяльність
 3. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 4. Внутрішній економічний механізм підприємств
 5. Внутрішній механізм управління виробництвом
 6. Вступ до спеціальності
 7. Глобальна економіка
 8. Державне регулювання в інформаційній економіці
 9. Державне регулювання економіки
 10. Державне регулювання підприємницької діяльності
 11. Державний фінансовий контроль
 12. Економіка підприємства
 13. Економіка підприємства ІІ
 14. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств
 15. Економіка та організація інноваційної діяльності
 16. Економіка торгівельного підприємства
 17. Економіка торгівлі
 18. Економіко-математичне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів
 19. Економіко-географічні основи підприємницької діяльності
 20. Економічна безпека підприємства
 21. Економічна теорія (політекономія)
 22. Економічна теорія: економіка підприємства
 23. Економічна теорія: макроекономіка
 24. Економічна теорія: мікроекономіка
 25. Економічна теорія: основи економічної теорії
 26. Економічне управління підприємством
 27. Електронна комерція
 28. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 29. Інноваційний розвиток підприємства
 30. Інтелектуальний бізнес
 31. Інформаційні системи і технології на підприємстві
 32. Історія бухгалтерського обліку
 33. Історія економіки та економічної думки
 34. Капітал підприємства: формування та використання
 35. Комерційна діяльність
 36. Конкурентоспроможність підприємства
 37. Логістика
 38. Маркетинг
 39. Менеджмент
 40. Методика наукових досліджень
 41. Міжнародна економіка
 42. Мікроекономіка та макроекономіка
 43. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 44. Облік і звітність за міжнародними стандартами
 45. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
 46. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 47. Оподаткування суб’єктів господарювання
 48. Організаційний розвиток підприємства
 49. Організація бухгалтерського обліку
 50. Організація виробництва
 51. Організація власної справи
 52. Організація і методика аудиту
 53. Організація та управління підприємницькою діяльністю
 54. Основи економічної теорії
 55. Основи наукових досліджень
 56. Основи споживчих знань
 57. Оцінювання результативності діяльності підприємства
 58. Оцінювання результативності фінансової діяльності суб’єктів господарювання
 59. Оцінювання результатів діяльності підприємств
 60. Підприємництво і бізнес-культура
 61. Підприємництво: Організація підприємницької діяльності
 62. Планування і контроль на підприємстві
 63. Податкова система України
 64. Податковий менеджмент
 65. Потенціал і розвиток підприємства
 66. Право: Підприємницьке право
 67. Проектний аналіз
 68. Регіональна економіка
 69. Рекламна діяльність
 70. Стратегічні засади розвитку регіональної економіки
 71. Системи технологій у промисловості
 72. Соціальна економіка: теорія і практика
 73. Стратегічне управління підприємством
 74. Стратегічний управлінський облік
 75. Стратегія підприємства
 76. Товарознавство
 77. Товарознавство: товарознавство продовольчих товарів
 78. Тренінг-курс: Інформаційна підтримка управління проектами
 79. Управління витратами
 80. Управління змінами
 81. Управління інфраструктурою торгівельної та підприємницької діяльності
 82. Управління підприємством: потенціал, планування і розвиток підприємства
 83. Управління потенціалом підприємства
 84. Управління проектами
 85. Управління якістю