Науково-дослідна робота студентів

Всі викладачі кафедри керують науковою роботою студентів. Результати своїх наукових дослі%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-1024x453джень студенти доповідають на науковій конференції студентів та магістрантів, яка традиційно відбувається в університеті кожного року, та використовують при написанні курсових і дипомних робіт. Студенти також мають можливість опублікувати статтю у Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, який видається щороку.

На кафедрі працює 4 наукових студентських гуртки:

  1. Маркетингові стратегії цінової, товарної, збутової і комунікаційної політики – 6 студентів. Керівник – к.е.н., доцент Ткачук В.В.
  2. Особливості підвищення потенціалу регіону – 6 студентів.Керівник – к.е.н., доцент кафедри Кушнір О.К.
  3. Інтелектуалізація сучасної економічної системи – 5 студентів. Керівник – к.е.н., старший викладач кафедри Чаплінський В.Р.
  4. Оптимізація шляхів виходу підприємств на зовнішній ринок – 5 студентів. Керівник – к.е.н., асистент кафедри Боднарчук Т.Л.

До Центру регіональних досліджень входить проблемна група – Проблеми інноваційного розвитку підприємств регіону – 5 студентів. Керівник – д.е.н., професор Ящишина І.В.