Спеціальності

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “БАКАЛАВР”
Код і найменування Освітня програма
051 Економіка Економіка підприємства
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво і торгівля
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “МАГІСТР”
Код і найменування Освітня програма
051 Економіка Економіка підприємства
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво і торгівля