Навчально-методичні посібники кафедри

Список публікацій професорсько-викладацького складу кафедри економіки підприємства :

Монографії

Автор Назва Вихідні дані
Ящишина І.В.  Хмельниччина туристична: історико-культурні, природно-географічні та економічні аспекти розвитку Колективна монографія // [колектив авторів; за ред. : С.А. Копилова (гол. ред.), С.Е. Баженова (наук. ред.)]. Кам’янець-Поділський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 192 с. Розділ 7. С. 150-169.
Ящишина І.В.

Лисак В.Ю.

Ткачук В.В.

Кушнір О.К.

Чаплінський В.Р.

Олійник О.С.

Боднарчук Т.Л.

 

Економічний потенціал Хмельницької області: формування та використання Монографія / І.В.Ящишина, В.Ю.Лисак та ін. [за заг. наук. ред. д.е.н., проф. І.В.Ящишиної]. Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2016. – 360 с.
Лисак В.Ю. Education as  a factor in the development of human capital Sustainable Development: Social and Economic Changes. Monograph. Opole: The Academy of  Management and Administration in Opole, 2016; P. 295-300
Матвейчук Л.О. Державне управління оподаткуванням в умовах розвитку інформаційного суспільства: досвід, тенденції, перспективи Монографія. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. – 256 с.
Чаплінський В.Р. Формування та розвиток інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки Монографія. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. – 172 с.
Боднарчук Т.Л. М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець Колективна монографія /  [В.В. Небрат, Н.А. Супрун та ін.] ; за ред. док. екон. наук В.В. Небрат ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К. : ДП «НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2015. – 362 с. – С. 211–225.

Навчально-методичні посібники

Ящишина І.В. Організація підприємницької діяльності в туризмі: навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. – 118 с. / укр. мова
Методичні рекомендації для виконання та захисту дипломних робіт: навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. – 44 с.
Основи підприємницької діяльності в туризмі: методичні рекомендації. для підготовки до практичних занять та самостійної роботи Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. – 20 с.
Макроекономіка : методичні рекомендації Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. – 20 с.
Економічна безпека підприємства: навчально-методичний посібник  

Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2016. – 86 с.

Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. –  46 с.
Лисак В.Ю.  Державне регулювання економіки : навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. –  132 с.
Економіка і організація інноваційної діяльності : методичні рекомендації Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. –  104 с.
Системи технологій в промисловості:
методичні рекомендації
Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2016. – 108 с.
Управління потенціалом підприємства: Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2016. –  152 с.
Матвейчук Л.О.

 

Податкова система України: навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. – 120 с.

 

Регіональна економіка: навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. – 136 с.
Буторіна В.Б. Іміджеологія і PR підприємств туристичної галузі : навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2015. – 112 с.
Водянка Л.Д. Аудит персоналу: метод рекомендації Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 56 с.
Аудит персоналу: зб. тестів і практ. завдань Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 44 с.
Соціологія праці : навч.-метод. посібник Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2015. – 100 с.

Посібники для вищих навчальних закладів

Ящишина І.В. Макроекономіка: практикум: Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2014. – 120 с.
Економічна безпека підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2016. – 86 с.
Організація підприємницької діяльності в туризмі: Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. – 118 с.

Посібники для загальноосвітніх навчальних закладів

Ящишина І.В.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки: Навчально-методичний посібник
Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2003. – 136 с.

Рекомендовано МОНУ, лист № 1/11-1225 від 16.04.2002 р.

Збірник самостійних робіт з економіки: Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2003. – 251 с.
Робочий зошит із загальної економіки: Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – Ч. І. – 96 с.

Рекомендовано МОНУ, лист № 1.4/18-Г-215 від 26.01.2008 р.

Робочий зошит із загальної економіки: Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – Ч. І. – 88 с.

Рекомендовано МОНУ, лист № 1.4/18-Г-215 від 26.01.2008 

Методичний посібник до «Робочого зошита із загальної економіки»: Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 192 с.

Рекомендовано МОНУ, лист № 1.4/18-Г-215 від 26.01.2008 р.

Основи сімейної економіки: робочий зошит вчителя: Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: «Абетка», 2001. – 75 с.
Основи сімейної економіки: робочий зошит учня 8 класу: Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: «Абетка», 2000. – 75 с.
Економіка: робочий зошит вчителя: Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: «Абетка», 2000. – Ч. ІІ. – 84 с.
Економіка: робочий зошит учня 11 класу: Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : «Абетка», 1999. – 104 с.