Анотація навчальних дисциплін вільного вибору студента

Англомовна бізнес-комунікація

Державний фінансовий контроль

Інвестування

Капітал підприємства: формування та використання

Митна справа

Міжнародна торгівля

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством

Оподаткування суб’єктів господарювання

Організація та управління підприємницькою діяльністю

Регуляторна політика держави

Соціально-економічна безпека

Стратегічне управління підприємством

Страхування

Сучасні економічні теорії

Товарознавство

Управлінський контроль